Landmeetkundige werkzaamheden

De komende weken worden in de gemeente De Bilt landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd voor zowel de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

De BGT is een gedetailleerde digitale kaart waarop gegevens van gebouwen en infrastructuur staan afgebeeld. De BGT wordt onder andere gebruikt door het Kadaster, gemeenten, waterschappen, provincies, ProRail, KPN en de nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water en CAI). De metingen worden uitgevoerd door ingenieursbureau GeoBORG.

De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.

De gemeenten in Nederland hebben een wettelijke taak om zowel voor de BAG als voor de BGT de geometrie van panden nauwkeurig bij te houden.

Bezoek terrein of huis

Het kan zijn dat voor het actualiseren van de gegevens een medewerker op uw terrein een meting moet doen. Dit gebeurt alleen als het echt nodig is. De medewerker zal dan eerst bij u aanbellen, zich legitimeren en aangeven wat hij of zij komt doen en u toestemming vragen.

Natuurlijk houdt de medewerker zich volledig aan de coronamaatregelen, houdt minstens 1,5 meter afstand en blijft zo kort mogelijk binnen.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de BAG en Wkpb Beheerder van gemeente De Bilt via bag@debilt.nl of 030 - 228 95 22.

Naar overzicht