Leyenseweg op de schop na Pasen

De Leyenseweg in Bilthoven (van de 2e Brandenburgerweg tot de Soestdijkseweg Zuid) krijgt dit jaar een opknapbeurt. Er worden verschillende werkzaamheden tegelijk uitgevoerd. Leidingen en kabels worden vernieuwd, er wordt onderhoud aan de riolering gepleegd en de inrichting van de weg wordt aangepast. De werkzaamheden starten op 19 april 2022. 

De Leyenseweg maakt onderdeel uit van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort. Daarvoor moeten aanpassingen gedaan worden in de inrichting van de weg. Ook worden er maatregelen genomen voor de verkeersveiligheid. 

Nutsbedrijven

Stedin en Vitens pakken tegelijkertijd het onderhoud van de leidingen en kabels in de grond aan. Deze werkzaamheden beginnen in de week van 19 april. Dat gaat stukje voor stukje; bewoners en ondernemers blijven bereikbaar maar doorgaand verkeer wordt omgeleid. Dit duurt maximaal 6 weken. 

Vervolg

Daarna gaat de Leyenseweg weer open. Na de zomervakantie wordt de Leyenseweg gereconstrueerd. Daarbij wordt een deel van de doorfietsroute gerealiseerd, de riolering wordt vervangen, het hemelwater wordt afgekoppeld en de parkeervoorzieningen worden herzien. 
De bomen aan de Leyenseweg blijven, op 1 na, allemaal behouden. Eén boom wordt gekapt omdat deze niet gezond genoeg is om de werkzaamheden te overleven. Er wordt uiteraard een nieuwe boom voor teruggeplant. 

Omleiding

Gedurende de afsluiting wordt het verkeer vanuit het zuiden omgeleid via de Groenekanseweg. Het verkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Jan Steenlaan/Rembrandtlaan. Naar verwachting levert dit geen problemen op voor de doorstroming. Mocht dit in de praktijk anders blijken, dan is de gemeente voorbereid op aanvullende maatregelen. 

Meer informatie vindt u op de projectpagina Riolering vervangen en herinrichting Leyenseweg