Lintjesregen 2022

"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd … ". Met die woorden heeft burgemeester Potters de onderscheidingen bij de Lintjesregen aan 8 inwoners uit onze gemeente mogen uitreiken. 

In een prachtig versierde Woudkapel in Bilthoven ontvingen de decorandi van gemeente De Bilt een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Potters roemde hun inspanningen voor de samenleving en spelde hen hun versierselen op. Allen zijn vanaf nu lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Allen van harte gefeliciteerd!

Wilt u ook iemand voordragen voor een lintje? Meld deze dan voor 1 juni aan! 

De decorandi:

De heer G. van Olst


Al bijna 40 jaar is de heer Van Olst lid van het NS Orkest, hij is niet alleen muzikant, maar ook vrijwilliger. Vanaf het begin af aan is decorandus betrokken bij de vereniging en helpt waar hij kan. Van 2005 t/m 2011 was de heer Van Olst penningmeester en vanaf 2019 tot heden vervult hij de rol van secretaris. Dit zijn de taken waar decorandus officieel voor benoemd is, maar daarnaast heeft hij vanaf 1983 ontelbare taken op zich genomen en heeft in vele commissies gezeten. Zo was de heer Van Olst initiator van diverse buitenlandse muziekreizen, heeft hij de website van het NS Orkest opgezet, beheert hij de communicatie met de directie van de NS, de leden en de dirigent. Decorandus is het aanspreekpunt voor de laad- en losploeg, voor het lief en leed, de repetitieruimte, voor binnen- en buitenoptredens en heeft hij de contacten met externe organisaties. Het NS Orkest heeft vaak een rol op memorabele dagen. 

Naast het NS Orkest zet de heer Van Olst zich al jaren in voor de CNV Belastingservice. Vanaf 2006 tot heden is hij belastinginvuller, zittingscoördinator, regio coördinator van provincie Utrecht en lid van het Leden Hulp Team voor alle CNV-leden, zowel werkenden als gepensioneerden. Het Leden Hulp Team zorgt voor hulp en nazorg. Leden worden buiten de aangifteperiode thuis of op een steunpunt geholpen. Decorandus neemt steeds meer taken op zich en is hij begeleider/docent van de belastingcursus in de Provincie Utrecht en Flevoland. Om deze werkzaamheden op goede wijze uit te kunnen voeren, heb je grondige kennis van Belastingen en Toeslagen nodig en moet je jaarlijks deze kennis op peil houden. De heer Van Olst is naast de CNV Belastingservice ook bij CNV Vakmensen van 2002 t/m 2020 Bordenmannenlid en DBLG Spoorwegen lid geweest, daarnaast is hij BLG Prorail voorzitter. 

De heer Van Olst is een zeer gewaardeerd lid van zowel het NS Orkest als van de CNV Belastingservice. Zijn inhoudelijke kennis, zijn gevoel voor de medemens, zijn enthousiasme en zijn belangeloze inzet zijn voor velen zeer waardevol te noemen. 

Mevrouw E.M. Doorrnebal-Boogaard

Vanaf 1967, dan net 20 jaar, zet mevrouw Doornenbal-Boogaard zich al in voor anderen. In de beginjaren veelal voor haar hobby paardrijden, maar later verliest ze haar hart aan de heer Doornenbal en aan Veilig Verkeer Nederland.

De rode draad in het leven van decorandus is verkeer en verkeersveiligheid. Rijschool Doornenbal, wat meneer Doornenbal in 1963 heeft opgericht, is een begrip in Maartensdijk. Decorandus ondersteunt haar man hierin door de administratie op zich te nemen en daarnaast verzorgt zij de theorielessen. Door de ervaring van hun rijschool is decorandus bekend met het verkeer en vooral de verkeersveiligheid. In 2007 is decorandus gestart als penningmeester en waarnemend voorzitter bij Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt (VVN). In 2009 is mevrouw Doornenbal-Boogaard officieel tot voorzitter benoemd. Naast het voorzitterschap bleef zij enkele jaren verantwoordelijk voor het secretariaat en waarnemend penningmeesterschap. Inmiddels staat er een goed geolied bestuur en een groot vrijwilligersteam wat decorandus heeft opgezet. Zij zorgde er o.a. voor dat de verbinding met de gemeente beter werd, dat zij subsidies kreeg voor diverse rijvaardigheidscursussen, dat alle scholen in gemeente De Bilt aangehaakt werden voor de verkeersexamens, dat ouderen zich weer veilig voelden in hun scootmobiel, zij zorgde, samen met de heer Doornenbal, ervoor dat VVN De Bilt bekend werd in heel gemeente De Bilt.

De heer en mevrouw Doornenbal zijn bekende persoonlijkheden zowel in de gemeente als binnen het landelijke VVN. Door hun jarenlange inzet en hun streven naar de allerbeste verkeersveiligheid voor de gemeente De Bilt hebben zij onze gemeente goed op de kaart weten te zetten. 

Mevrouw M.J.A. Koppel

Ruim 16 jaar geleden was mevrouw Koppel één van de oprichters van de Wijkwinkel. De Wijkwinkel is onderdeel van het Servicecentrum en is een laagdrempelige plek waar inwoners van Gemeente De Bilt terecht kunnen met al hun vragen op administratief en financieel gebied.

In 2004 ontstond het idee om een formulierenpunt, de ‘moderne burenhulp’, op te zetten. Decorandus pakte samen met een andere vrijwilliger dit idee op en in 2005 was de Wijkwinkel in Buurthuis ’t Hoekie geopend. Veel vrijwilligers hebben in de afgelopen 16 jaar gewerkt bij de Wijkwinkel, maar mevrouw Koppel is de stabiele factor die alles draaiende houdt. Zij is aanwezig als de winkel ook open is, dat is minimaal 3 dagen in de week. Decorandus helpt inwoners met het invullen van de diverse formulieren, het invullen van hun administratie, zij geeft uitleg over de inhoud van bepaalde brieven aan diegene die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen of niet kunnen lezen, ze helpt mee zoeken naar een woning en helpt mee met het plegen van een lastig telefoontje. Kortom geen vraag is haar te gek en mocht ze het antwoord niet direct hebben, dan zorgt ze ervoor dat het alsnog komt.
Naast haar aanwezigheid in de Wijkwinkel weten cliënten haar ook te vinden via de telefoon en appjes. Komt ze cliënten (met een vraag) in het dorp tegen, dan heeft ze tijd om hen te woord te staan. Cliënten komen naar haar/de Wijkwinkel toe voor een luisterend oor en weten dat er iemand met veel empathie naar ze luistert.

In de loop der jaren is de Wijkwinkel uitgegroeid tot een onmisbaar instituut in De Bilt. Decorandus doet dit allemaal met enorm veel toewijding, passie en liefde voor de mensen. Zij is een steunpilaar voor velen en komt op voor mensen die daar zelf niet of minder toe in staat zijn.

De heer A.W. van der Meer

Al 38 jaar zet decorandus zich onvermoeibaar in voor de Wereldwinkel in De Bilt, waarbij duurzaam hoog in het vaandel staat!

Vanaf de oprichting van de stichting Wereldwinkel De Bilt in 1983 is de heer Van der Meer betrokken geweest en tot op heden gebleven. Als vrijwilliger stond hij 18 jaar lang bijna elke zaterdag in de kraam van de winkel om producten te verkopen. Bij de overgang van de kraam naar een echte winkel was zijn bijdrage groot. Decorandus heeft veel kennis van Fairtrade zaken en door zijn werk/eigen bedrijf kende hij veel importeurs en veel producten. Het belang van eerlijke handel en de noodzaak om de ontwikkelingslanden te helpen wordt te allen tijde uitgedragen door de heer Van der Meer. In het nieuwe pand van de Wereldwinkel is er daarom ook een ruimte opgezet voor Global Goals, er is een mogelijkheid voor duurzame organisaties om voorlichting te geven en ook schoolklassen kunnen langskomen en voorlichting krijgen. In 2019 heeft het bestuur van de Wereldwinkel decorandus officieel de titel ‘Adviseur van de Wereldwinkel’ gegeven, een functie die hij al heel lang bekleedde.

Toen de heer Van der Meer in 2013 stopte met zijn eigen bedrijf en met pensioen ging, kreeg hij het er niet rustiger op. Dit was het moment om meer vrijwilligerstaken erbij te pakken. Hij pakte een aantal functies op die in het verlengde lagen van zijn werkzame leven. Zo ging hij diaconale reizen organiseren naar Zuid-Afrika. Een belangrijk onderdeel van deze reizen was het bezoeken van het Hilcrest Aids Centre, waarvoor decorandus, via de Stichting Zulu Aid, zich al jaren had ingezet. Het Hilcrest Aids Centre is een lokale non-profit organisatie die zorg wil bieden aan de mensen die leven met HIV en Aids en/of mensen van wie de familieleden besmet zijn met het virus. In Nederland was de heer Van der Meer bij allerlei geldwervingsactiviteiten betrokken om in Zuid-Afrika projecten te realiseren. Door zijn betrokkenheid, inzet, kennis en ervaring is het Hillcrest Aids Centre als organisatie verbeterd en financieel gezonder geworden. Er zijn veel projecten mogelijk geworden, zoals zonnepanelen en auto’s voor patiënten en veldwerkers. 

Een logisch stap voor de heer Van der Meer was de betrokkenheid van de protestante kerk in deze projecten. In zijn eigen netwerk van protestante gemeenten heeft hij gezocht naar mede-vrijwilligers die projecten wilden omarmen en mee wilden werken aan de realisatie hiervan. Decorandus heeft vooral vrijwilligerswerk gedaan in het jeugdwerk van de kerkelijke gemeente, maar sinds 2019 is hij voorzitter van de diaconie van de PKN in De Bilt (Oosterlichtkerk en Dorpskerk). Decorandus heeft een grote rol gehad in het verduurzamen van deze kerken. Beiden hebben het bordje ‘Groene Kerk’ gekregen en hieruit blijkt de betrokkenheid van de heer Van der Meer en een duurzame wereld.

Zoals u kunt lezen is de heer Van der Meer een gewaardeerde en breed inzetbare vrijwilliger die meewerkt, meedenkt en nooit te beroerd is anderen te helpen. Hij doet zijn werkzaamheden met hart en ziel en met veel gevoel voor de ander (waar ook ter wereld) waardoor hij mensen mee krijgt. Decorandus is één van die mensen die de wereld een beetje beter maken.

De heer O.J. Doornenbal

De rode draad in het leven van decorandus is verkeer en verkeersveiligheid. Rijschool Doornenbal, wat meneer Doornenbal in 1963 heeft opgericht, is een begrip in Maartensdijk. Met veel geduld, zeer goede uitleg en af en toe een vleugje humor weet decorandus zijn leerlingen heel goed te begeleiden naar het rijbewijs. Maar de heer Doornenbal vond dat hij met zijn rijschool niet genoeg verkeersdeelnemers bereikte, daarom is hij in 2004 toegetreden tot het bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) De Bilt. Decorandus is samen met zijn vrouw, mevrouw Doornenbal-Boogaard het begin geweest van een goed geolied bestuur en een groot vrijwilligersteam.

De heer Doornenbal is de kracht geweest achter de BROEM-cursussen. Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit is in 1992 opgezet op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Decorandus heeft hiervoor alle rijscholen in de gemeente De Bilt benaderd en gemobiliseerd om mee te helpen om de wat oudere verkeersdeelnemers zo lang mogelijk mobiel te houden. Dankzij mevrouw Doornenbal-Boogaard en haar inspanningen om subsidie van de gemeente hiervoor te krijgen, hebben zij een hoop ouderen in De Bilt kunnen helpen. Daarnaast zorgde decorandus voor de theoretische verkeersexamens en scootmobielcursussen.

Wat wellicht de grootste klus van de heer Doornenbal is, is het jaarlijkse praktische verkeersexamen voor groep 7 leerlingen (ongeveer 600 kinderen) van alle basisscholen in de gemeente. Samen met medevrijwilligers wordt er gezorgd voor een goede fietsroute, een inroostering, een technische controle van de examenfietsen en een snelle examenuitslag.
Na bijna 15 jaar heeft decorandus, mede door zijn vergevorderde leeftijd, besloten om zijn bestuursfunctie neer te leggen. 

Mevrouw M.C. Terwindt-Sickinghe

Na de middelbare school volgde decorandus de opleiding tot verpleegkundige aan het Prinsengracht Ziekenhuis in Amsterdam. Bij dit instituut leerde zij wat het betekend dat de patiënt altijd centraal staat, hetgeen haar karakter later in belangrijke mate heeft gevormd. In 1988 trouwde mevrouw Terwindt – Sickinghe en volgde zij haar man naar Parijs. Daar hebben ze vijf jaar gewoond en decorandus heeft daar gewerkt als wijkverpleegkundige. Sinds 1993 is zij woonachtig in Bilthoven.

Vanaf 1998 heeft mevrouw Terwindt – Sickinghe zich ingezet als ouderling bij de Protestantse Gemeente De Bilt. Ze was actief bij Huize Het Oosten als bezoekwerker en samen met haar man was ze actief lid van een oecumenische echtparenkring. Haar eigen huis stond ook regelmatig open voor samenkomsten, maar ook voor een kopje thee voor diegenen die het nodig hadden. Decorandus verzorgde het bloemetje, stuurde een kaartje en was altijd bereikbaar als iemand een lift nodig had.

Mevrouw Terwindt – Sickinghe heeft 3 jaar dienst gedaan in het bestuur van de Nederlandse Adelsvereniging. In die tijd was zij secretaris en bestuurslid en deze functie legde een forse aanspraak op de inzet en tijd van decorandus. Tegenwoordig zijn de taken gesplitst tussen meerdere personen, maar zij heeft het als toegewijde en daadkrachtige bestuurder allemaal weten te realiseren. Naast deze functie is decorandus ook bestuurslid van het Gildeblad geweest, is zij voorzitter van de stichting Kinderleverziekten Crigler-Najjar geweest, was zij Lid van het Damescomité Wiener Ball, heeft zij als commissielid van Vakantieplan Feriae Musae korte vakanties verzorgd voor ouderen en is decorandus commissielid geweest van de Gilde Plus dagen. 

Mevrouw Terwindt – Sinkinghe heeft twee keer borstkanker gehad en dat is de reden geweest waarom zij in 2013 solliciteerde bij het Helen Dowling instituut. Als dankbaarheid voor haar herstel wilde zij mensen helpen die hetzelfde lot hebben als zij heeft gehad. Bijzonder is te noemen dat decorandus zélf een benefietevenement georganiseerd heeft. Door middel van een veiling is er € 3.580,- opgebracht voor het instituut. Decorandus doet dit allemaal met enorm veel toewijding, passie en liefde voor de mensen. Zij is een hele lieve, sterke en capabele, maar ook bescheiden vrouw die voor velen het verschil heeft gemaakt.

Mevrouw E.M.H. Thier

Mevrouw Thier heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Als betrokken inwoner, voorzitter van Hart VOOR Bilthoven en lid van diverse andere bewonersgroeperingen is zij jarenlang intensief betrokken geweest bij de planvorming van de noordkant van het stationsgebied tot en met de oostkant van het centrum. Daarbij heeft zij nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van de andere betrokken partijen zoals; bewonersverenigingen, ondernemers, scholen, gehandicaptenplatform, werkgroep Toegankelijkheid, Ouderenbond en de Fietsersbond.

Vanaf het begin tot de opheffing eind 2017 is decorandus lid geweest van de Klankbordgroep Hart VOOR Bilthoven, met een onderbreking van 2010-2014 in verband met de gemeenteraad. Maar ook toen is zij nauw betrokken gebleven bij de werkzaamheden van de klankbordgroep. Mevrouw Thier heeft een belangrijke rol gespeeld bij de adviezen die in de tien jaar van haar bestaan door de Klankbordgroep zijn uitgebracht. 

Haar activiteiten kenmerken zich door het bestrijken van een breeds scala aan onderwerpen, gerelateerd aan ruimtelijke ordening en publieke ruimte. Haar ervaring in de lokale politiek en haar benadering van politici zorgen ervoor dat de politieke haalbaarheid nooit uit het oog wordt verloren. Decorandus heeft oog voor belangen die spelen binnen gemeente De Bilt. Zij verbindt en draagt bij aan wederzijds begrip bij belanghebbende partijen. Zij kent een menselijke maat, waarbij het goed over het voetlicht brengen van ieders argumenten meer waarde heeft dan een eigen standpunt. 

De heer H. Zandvliet

Henk Zandvliet werd op 5 september 1978 geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad van Utrecht. Hij nam er afscheid op 29 april 1986.
Op 25 september 2015 trad de heer Zandvliet toe tot de gemeenteraad van De Bilt.
Toen Henk Zandvliet in 2006 in de gemeente De Bilt kwam wonen, voelde hij zich er direct thuis. Dat inspireerde hem om zich actief in te zetten voor de lokale samenleving.

In september 2015 viel de heer Zandvliet de eer te beurt om zijn bijdrage te leveren als lid van de gemeenteraad. Dat deed hij met veel plezier en hij was dan ook erg blij met zijn herverkiezing in 2018. Hij zet zijn kwaliteiten in om het vertrouwen van de GroenLinks kiezers waar te maken maar zit niet alleen voor hen in de raad: als volksvertegenwoordiger kan iedereen die streeft naar een duurzame en rechtvaardige samenleving op Henk Zandvliet rekenen.
Het vergaren van informatie, het volgen van conferenties en bijeenkomsten, het leggen van verbindingen, het zoeken van en naar draagvlak. De heer Zandvliet heeft veel betekent, hij is echt een actief en betrokken lid bij de Biltse samenleving. Zogezegd, een ‘politiek dier’.
Hij was een actief en betrokken lid van de werkgroep Omgevingswet. De afgelopen raadsperiode was hij ook commissievoorzitter. Henk Zandvliet is iemand die zijn raadwerk goed voorbereid.

In de gemeenteraad was de heer Zandvliet als fractievoorzitter woordvoeder op veel dossiers, zoals duurzaamheid, ruimtelijke ordening en financiën. Hij had ook oog voor de mensen in zijn fractie en hun ambities. Hij heeft zijn best gedaan voor een groot GroenLinks in de gemeente De Bilt, dat was zijn droom, en dat is gelukt; GroenLinks kwam als grote winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Henk Zandvliet neemt onder andere wegens verhuizing afscheid van de gemeenteraad De Bilt. De lokale democratie en het opkomen voor het GroenLinks-gedachtengoed zitten in zijn hart.