LIVEBLOG - Boerenprotest in gemeente De Bilt (gesloten)

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de demonstratie van boeren op 16 oktober in gemeente De Bilt. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente op 030 - 228 94 11.

< Liveblog gesloten >

Dankwoord burgemeester Sjoerd Potters

16 oktober, 20:20

Onze gemeente heeft vandaag een evenement van jewelste meegemaakt. We boden de mogelijkheid aan naar schatting 7.000 boeren en 2.400 tractoren om te demonstreren en we waren goed voorbereid. Voor mij als burgemeester een uitzonderlijke klus, die wij - alle diensten en partners - niet konden uitvoeren zonder het begrip en de rust van onze inwoners en bedrijven. U gaf ons het vertrouwen en de ruimte. Ik dank u, ook namens de tientallen medewerkers van de gemeente, die zich er enorm voor hebben ingespannen om deze bijzondere dag voor onze gemeente tot een goed einde te brengen.

Sjoerd Potters

Burgemeester Sjoerd Potters spreekt met boeren tijdens de demonstratie

----------------------------------------------

Burgemeester Sjoerd Potters bij UVandaag

16 oktober, 16:30

Om 17.10 is burgemeester Sjoerd Potters te gast bij UVandaag. Hij zal daar terugblikken op het boerenprotest vandaag in de gemeente De Bilt.

----------------------------------------------

Biltse Rading vrijgegeven

16 oktober, 16:20

De Biltse Rading is weer open voor het gemotoriseerde verkeer. Buslijn 77 rijdt ook weer als normaal.

----------------------------------------------

Snelwegen rond De Bilt op dit moment goed bereikbaar

16 oktober, 13:50

De A27 en A28 rondom gemeente De Bilt zijn op dit moment weer goed bereikbaar. Houd wel rekening met een drukkere avondspits. De Biltse Rading en afslag 30 op A27 zijn tot nader order nog wel afgesloten.

----------------------------------------------

Laatste trekker heeft de Biltse Rading verlaten

16 oktober, 13:15

Er wordt begonnen met schoonmaak en schouw.

----------------------------------------------

Bereikbaarheid UMC Utrecht

16 oktober, 12:00

Het UMC Utrecht is moeilijk bereikbaar als gevolg van de drukte op de wegen rond Utrecht op dit moment. Hou vluchtstroken vrij, maak ruimte voor de hulpverleningsdiensten.

Het kan ook voorkomen dat mensen met spoed met eigen vervoer naar het ziekenhuis gaan, hou rekening met elkaar.

----------------------------------------------

Boeren vertrekken, snelwegen staan vast

16 oktober, 10.45

De boeren verlaten het terrein en rijden met hun trekkers richting Den Haag. De A27, A28 en A12 staan hierdoor behoorlijk vast.

----------------------------------------------

Het protest nadert het eind

16 oktober, 10:30

Na het vertrek van de boeren wordt de Biltse Rading eerst schoongemaakt. Daarna wordt de weg zo snel mogelijk vrijgegeven. Het is nog niet bekend hoe laat dit zal zijn.

----------------------------------------------

Biltse Rading loopt vol

16 oktober, 09:45

De Biltse Rading loopt al goed vol met parkerende trekkers. Boeren die nu aankomen worden door politie en verkeersregelaars naar de Biltse Rading aan de andere zijde van de A27 geleid om te parkeren.

----------------------------------------------

De sfeer is gemoedelijk

16 oktober, 9:15

Het wordt steeds drukker maar de sfeer is gemoedelijk. Vriendelijk en rustig protest.

----------------------------------------------

Trekkers parkeren op de Biltse Rading

16 oktober, 8:30

Al voor 4.00 uur vanmorgen arriveerden de eerste trekkers op de Biltse Rading. De wegen rondom Utrecht zijn flink volgelopen. In de regio zijn 4000 trekkers op weg naar De Bilt en Den Haag.

De trekkers worden via matrixborden naar de Biltse Rading geleid.

--------------------------------

Mijd snelwegen rond Utrecht woensdagochtend 16 oktober

15 oktober, 14:45

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de snelwegen rond Utrecht op woensdagochtend 16 oktober 2019 zoveel mogelijk te mijden. De verwachting is dat op de wegen rond Utrecht veel overlast zal zijn door trekkers die richting De Bilt rijden. Ook de werkzaamheden aan de Galecopperbrug kunnen extra reistijd opleveren.

Vanaf het einde van de ochtend kunnen weggebruikers flinke vertraging ondervinden op de wegen van Utrecht richting Den Haag.

Advies weggebruikers

Weggebruikers worden geadviseerd goed voorbereid op weg te gaan door de verkeersinformatie vooraf te checken. Vanuit veiligheidsoogpunt vraagt Rijkswaterstaat weggebruikers alert te zijn op het grote snelheidsverschil tussen de verschillende voertuigen en de rijstijl daarop aan te passen.

----------------------------------------------

Park Arenberg en Kerklaan

15 oktober, 12:30

Vanaf de Utrechtseweg zijn Park Arenberg en Kerklaan niet toegankelijk voor verkeer.

----------------------------------------------

Wegen rondom Biltse Rading en bus 77

15 oktober, 11:15

De wegen rondom de Biltse Rading zoals de Blauwkapelseweg zijn wel bereikbaar via de andere kant. Houd rekening met drukte en kerende auto's. Gebruik zoveel mogelijk de fiets.

Buslijn 77

Buslijn 77 zal een alternatieve route rijden. Informatie hierover verschijnt vandaag op de website van U-OV en wordt gedeeld in de bussen.

----------------------------------------------

Voordorpsedijk bereikbaar

14 oktober, 18:00

De Voordorpsedijk is wel bereikbaar vanuit Bastionweg/Fort Blauwkapel. Het is echter niet mogelijk om via de Biltse Rading door te rijden.

----------------------------------------------

Verkeer en bereikbaarheid rond demonstratie boeren

14 oktober, 15:45

De gemeente De Bilt verwacht woensdag 16 oktober een grote demonstratie van boeren. Samen met de politie en de organiserende boeren treft de gemeente voorbereidingen om de demonstratie ordelijk en veilig te laten verlopen. Door de demonstratie zal onze gemeente naar verwachting tijdelijk niet goed bereikbaar zijn.

De demonstratie vindt plaats op het terrein van honkbalvereniging HSV Centrals op Sportpark Weltevreden aan de Voordorpsedijk in De Bilt, zoals in goed overleg met de organiserende boeren van Farmers Defence Force is afgesproken. Er worden maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden en uit de bebouwde kom te weren.

Verkeersmaatregelen woensdag 16 oktober op een rij

  • De Biltse Rading is vanaf woensdagmorgen 01.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer, evenals de Blauwkapelseweg en Voordorpsedijk.
  • Demonstranten worden via afslag 30 op de A27 via de Biltse Rading naar het demonstratieterrein geleid.
  • Verkeer op de omringende hoofdwegen (A27, A28, N237 en N234) krijgt instructies via tekstkarren.
  • In de bebouwde kom zijn verkeersregelaars en politie aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.
  • Buslijn 77 kan tijdens de afsluiting niet over de Biltse Rading.
  • Fietsverkeer over de ventweg langs de Biltse Rading blijft mogelijk.

Bereikbaarheid

Door de demonstratie zal onze gemeente naar verwachting tijdelijk niet goed bereikbaar zijn. Houd daarmee rekening wanneer u met de auto op pad gaat of mensen van buiten verwacht. Ook fietsers verzoeken wij om goed op te letten. Houdt u er tevens rekening mee, dat u op onverwachte plekken  landbouwvoertuigen kunt tegenkomen in het verkeer. Vooralsnog verwachten wij dat de protesterende boeren Bilthoven aan het begin van de woensdagmiddag weer zullen verlaten.
Wij vragen uw begrip en geduld voor de hinder die de demonstratie zal opleveren.

----------------------------------------------

Demonstratie boeren

14 oktober, 12:00

De gemeente De Bilt verwacht woensdag 16 oktober een grote demonstratie van boeren. Samen met de politie en de organiserende boeren treft de gemeente voorbereidingen om de demonstratie ordelijk en veilig te laten verlopen.

Er wordt rekening mee gehouden, dat de demonstratie plaats gaat vinden op het terrein van honkbalvereniging HSV Centrals op Sportpark Weltevreden aan de Voordorpsedijk in De Bilt. Later vandaag maakt de gemeente De Bilt bekend of dit plan daadwerkelijk in uitvoering gaat. Met de organiserende boeren van Farmers Defence Force is duidelijk afgesproken dat de demonstratie niet bij het RIVM plaatsvindt.

Biltse Rading afgesloten

Er wordt een grote groep tractoren, bussen en andere voertuigen verwacht. De aangewezen parkeerplaats is de provinciale weg Biltse Rading, die daarvoor in de nacht van dinsdag op woensdag tussen de A27 en de Blauwkapelseweg tijdelijk wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. De Blauwkapelseweg, Voordorpsedijk en de Biltse Rading ten noorden van de Blauwkapelseweg worden ook afgesloten. Dit om te voorkomen dat zwaar verkeer de bebouwde kom kan inrijden.

Bereikbaarheid

Door de demonstratie zal onze gemeente naar verwachting tijdelijk niet goed bereikbaar zijn. Houdt daarmee rekening wanneer u met de auto op pad gaat of mensen vanbuiten verwacht. Ook fietsers verzoeken wij om goed op te letten. Houdt u er tevens rekening mee, dat u op onverwachte plekken  landbouwvoertuigen kunt tegen komen in het verkeer. Vooralsnog verwachten wij dat de protesterende boeren Bilthoven aan het begin van de woensdagmiddag weer zullen verlaten.
Wij vragen uw begrip en geduld voor de hinder die de demonstratie gaan opleveren.

Informatie

Op deze liveblog melden wij de actuele berichten. Zo kunt u volgen hoe het protest en de daarmee gepaard gaande hinder zich ontwikkelt. Ook via Twitter zullen we informeren. Met telefonische vragen kunt u terecht bij de gemeente De Bilt op telefoonnummer 030 - 228 94 11.

 

Naar overzicht