Blog Oekraïne

Op dit blog vindt u belangrijke informatie over ontwikkelingen in onze gemeente, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Heeft u een vraag aan de gemeente, bijvoorbeeld over lokale ondersteuning, opvanglocaties of initiatieven in de gemeente? Stuur dan een e-mail naar samenvooroekraine@debilt.nl

22 juli

Stichting Razem: braderie met Aeres VMBO en financiële bijdrage van Rotary

Op dinsdag 5 juli organiseerde Aeres VMBO (afdeling Maartensdijk) een braderie voor het goede doel. De school deed dat in samenwerking met Stichting Razem. De braderie was bedoeld om weeskinderen in Oekraine te helpen, via de Poolse gemeente Mieścisko. De school heeft jarenlange goede contacten met de collega-school in Mieścisko (en gemeente De Bilt heeft een stedenband met de Poolse gemeente) en ook jarenlang succesvolle uitwisselingen van scholieren met deze school georganiseerd.

Er waren op 5 juli, een mooie, zonnige dag, op het buitenterrein bijna dertig kraampjes opgesteld waar spullen verkocht werden en er was een loterij waar mooie prijzen te winnen waren die beschikbaar waren gesteld door plaatselijke winkeliers. Dankzij de grote inzet van personeel en van leerlingen van de school werd 1.500 euro opgehaald.

Meer over de braderie is te lezen op de website van De Vierklank.

In juni kreeg Stichting Razem voor haar acties ook al een mooie schenking van de Rotaryclub De Bilt Bilthoven. Ook deze acties van Razem zijn ten behoeve van de ontheemde weeskinderen in Oekraïne via de stedenband van gemeente De Bilt met de Poolse gemeente Mieścisko. "We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag en zullen dit binnenkort overmaken zodat dit ter plekke goed besteed gaat worden", aldus de stichting.

20 juli

Leerlingenvervoer voor basisschool en voortgezet onderwijs

Het bestuur van de gemeente heeft nieuwe regels vastgesteld over het gebruik van leerlingenvervoer.

Vanaf het nieuwe schooljaar 2022/2023 kan er voor de basisschoolleerlingen alleen een beroep op leerlingenvervoer gedaan worden als de afstand tussen uw verblijfsadres en de school meer dan 6 kilometer is. 

Voor de middelbare school is dat 10 kilometer. Is het minder dan 10 kilometer tussen de school en uw verblijfsadres? Dan moeten leerlingen op de fiets. Is de afstand meer dan 10 kilometer dan kan er een vergoeding voor het openbaar vervoer aangevraagd worden. Het openbaar vervoer wordt vergoed op basis van de goedkoopste openbaar vervoer mogelijkheid. Wel kunnen kinderen éénmalig in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal €140,- voor de aanschaf van een (tweedehandse) fiets.

Aanvraagformulieren leerlingvervoer in Nederlands en Oekraïens

20 juli

Activiteiten in de zomer

Het Kunstenhuis organiseert allerlei activiteiten voor bewoners van De Bilt en ook voor Oekraïense mensen. Een overzicht van alle activiteiten die in de zomervakantie in De Bilt worden georganiseerd is te vinden op www.actiefindebilt.nl.   

20 juli

Biltse Hof en Dorpsstraat

De gemeente is bezig om huisvesting te realiseren voor ontheemden om te wonen voor een periode van maximaal twee jaar. We hebben twee gebouwen beschikbaar die verbouwd worden zodat er gewoond kan worden. Het gaat om de Biltse Hof aan de professor Bronkhorstlaan 4 in Bilthoven en om de Dorpsstraat 14-16 in De Bilt. De huurovereenkomsten zijn afgelopen week ondertekend en de verbouwing, schoonmaak en inrichting gaan van start. De kamers worden ingericht met een basisuitrusting en ook de huiskamer(s) en keuken(s) zijn ingericht met een basispakket aan servies en kookspullen. Later volgt hier natuurlijk meer informatie over.

Wij verwachten dat in de eerste helft van augustus de eerste mensen naar de Biltse Hof kunnen verhuizen. De verbouwing in het gebouw aan de Dorpsstraat duurt langer. De aannemer gaat in september aan de slag en in oktober of zoveel eerder als mogelijk, kunnen bewoners het pand in. 

De gemeente neemt komende weken contact met u of uw gastgezin op om te bespreken of u in één van deze locaties terecht kunt.
Zie nieuwsbericht Burgemeester-potters-tekent-huurcontract-nieuwe-vluchtelingenopvang-dorpsstraat-de-bilt

20 juli

Fietsles

Het is fijn als u een zelfstandig leven kunt leiden in Nederland en dat u kunt gaan en staan waar u wilt. Er wordt er in Nederland veel gefietst. Wanneer u niet kunt fietsen dan kunnen wij u dat leren. 

Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar samenvooroekraine@debilt.nl 

20 juli

Gezonde dieren

Sommigen ontheemden uit Oekraïne hebben hun huisdieren meegenomen naar Nederland. Het is belangrijk dat de dieren gezond zijn en geen ziektes bij zich dragen. Juist als u naar een andere locatie gaat verhuizen is het erg belangrijk dat uw huisdier gezond is en dat het de juiste vaccinaties heeft gehad.  

Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor dieren uit Oekraïne. Dieren kunnen dan geholpen worden met de nodige vaccinaties en medische hulp, praktische zaken als mandjes, het voorkomen voor vlooien en teken en voer of eventueel tijdelijk onderdak.

www.hulpvoordierenuitOekraine.nl  (ook in het Oekraïens beschikbaar).

20 juli

Medische kosten

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) in werking. Deze regeling vergoedt medisch noodzakelijke zorg. Hieronder valt: mondzorg bij acute pijnklachten (tot 250 euro), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat (met toestemming) en bepaalde geneesmiddelen zoals dieetpreparaten. Voor deze verzekering betaalt u geen premie of eigen bijdrage bij medische behandelingen of medicatie.

Vallen uw medische kosten niet onder de RMO-regeling of zijn de kosten hoger dan de maximale vergoeding, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de extra kosten. 

Als u in Nederland werkt kunt u een zorgverzekering afsluiten waar meer medische kosten verzekerd zijn. Dit is niet verplicht. 

20 juli

Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD)

Op 25 juli 2022 organiseert de gemeente een bijeenkomst waar de GGD vertelt over de gezondheidszorg in Nederland. U kunt er ook vragen stellen. Ook wordt informatie gegeven over het Corona-virus en de vaccinatie. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar samenvooroekraine@debilt.nl

Om het vragen stellen makkelijker te maken is een tolk aanwezig. 

De bijeenkomst wordt gehouden op 25 juli van 14.00 – 16.00 uur in het gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven. 

14 juli

Bewijs om in Nederland te wonen en te werken 

Oekraïners die zich bij de gemeente hebben ingeschreven, kunnen vanaf maandag 18 juli een bewijs krijgen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat zij in Nederland mogen wonen en werken. Dit bewijs is een sticker in het paspoort of op een los papier. Deze sticker laat zien dat deze Oekraïners tot 4 maart 2023 in Nederland mogen zijn. Hiermee kunnen zij ook in het buitenland laten zien wat hun rechten zijn. 

Vanaf 18 juli begint de IND in Nieuwegein met het uitreiken van de stickers (rechtsbewijzen). Locatie: Symfonielaan 5 (het gebouw is ook bekend onder de naam ‘de Beursfabriek’). De IND doet dit gratis.

Oekraïners die zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen via de online Afsprakenplanner een afspraak maken om op deze locatie een verblijfsbewijs op te halen. 

Het is nu nog niet mogelijk om afspraken voor groepen te maken. Naar verwachting zal dit in augustus wel mogelijk zijn. Heeft u vragen over de sticker of over het maken van de afspraak daarvoor, neem dan contact op met de IND. U kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 043 04 30.

14 juli

FC Utrecht speelt tegen Sjachtar Donetsk

FC Utrecht organiseert op zaterdag 30 juli een openingswedstrijd ter ere van de start van het nieuwe seizoen (2022/2023). De tegenstander van deze wedstrijd is Sjachtar Donetsk uit Oekraïne. De aftrap is om 16.30 uur in Stadion Galgenwaard.

Om deze wedstrijd extra bijzonder te maken worden Oekraïense ontheemden uit de regio Utrecht uitgenodigd om naar deze wedstrijd te komen kijken. Dit is gratis. Een moment waarop zij in het stadion van FC Utrecht kunnen genieten van saamhorigheid en voetbal.

FC Utrecht biedt ontheemde Oekraïners en eventuele begeleiders een gratis wedstrijdkaart aan. Zij kunnen daarvoor een mail sturen naar vanuithethart@fcutrecht.nl met het verzoek voor gratis wedstrijdkaarten voor dit duel op zaterdag 30 juli. Daarna ontvangen ze per mail de wedstrijdkaarten en meer informatie over het duel.

13 juli

Burgemeester Potters tekent huurcontract nieuwe vluchtelingenopvang Dorpsstraat

Burgemeester Sjoerd Potters heeft dinsdag het huurcontract getekend voor het gebouw waarin Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd kunnen blijven. Er is plek voor ruim 30 personen. 

Het gebouw aan de Dorpsstraat in De Bilt is een voormalig kantoorpand en wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor bewoning. Door vakantie en drukke tijden voor aannemers wordt het daadwerkelijke bouwen in september gedaan. Vanaf oktober zullen de eerste mensen hun intrek nemen. 

Meer info zie nieuwsbericht van 13 juli.

27 juni

Stichting Razem heeft € 3000 overgemaakt naar Miescisko.

Stichting Razem heeft €3000 overgemaakt aan partnergemeente Miescisko in Polen. Dat geld is bij elkaar gebracht door verschillende acties: het benefietconcert van de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH), de tuinmarkt in Groenekan, de rommelmarkt in Maartensdijk en de kaartenverkoop van een vrijwilliger. In Miescisko worden veel vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Er is nu behoefte aan levensmiddelen en hygiënische artikelen voor ontheemde (wees)kinderen en kindertehuizen in Kiev en Tsjernihiv. Mieścisko werkt samen met de sociaal-culturele vereniging “Polen-Oekraïne” en ziet toe op de uitgaven.

De resultaten van deze acties zijn intussen nog toegenomen door een bijdrage van de R.K. Parochie St. Maarten uit Maartensdijk en van het Benefiet Korenfestival voor Oekraïne op initiatief van het koor Noot aan de Man en de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt.

Aeres VMBO, locatie Maartensdijk, organiseert op 5 juli braderie voor het goede doel.

Op dinsdag 5 juli organiseert Aeres VMBO, locatie Maartensdijk op haar terrein van 14.00 tot 19.00 uur een braderie, een activiteiten- en verkoopmarkt voor het goede doel. Er zijn dan kraampjes waar onder meer zelfgemaakte spullen en etenswaren zullen worden verkocht.

24 juni

IND komt volgende week niet naar gemeente

De IND komt volgende week niet naar gemeente De Bilt om de paspoorten van vluchtelingen uit Oekraïne van een sticker te voorzien.

Deze sticker geldt als bewijs dat er in Nederland mag worden gewoond en gewerkt en laat zien dat er tot 4 maart 2023 in Nederland mag worden verbleven. De IND heeft nog niet aangegeven wanneer en op welke wijze zij wel de stickers willen uitreiken. Zodra wij meer weten berichten wij daarover.

20 juni

Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Het is ruim twee maanden geleden dat gemeente De Bilt de eerste vluchtelingen uit Oekraïne opving. Op verschillende plekken in de gemeente is opvang geregeld. Burgemeester Sjoerd Potters bracht een bezoek aan de opvang op het gemeentehuis.

Meer informatie hierover leest u in dit nieuwsbericht.

16 mei

Op zaterdag 28 mei is er in de Dorpskerk in De Bilt een benefietkorenfestival voor Oekraïne.

Op zaterdag 28 mei is er in de Dorpskerk in De Bilt een benefietkorenfestival voor Oekraïne. Mannenkoor Noot aan de Man heeft daartoe het initiatief genomen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald komt rechtstreeks ten goede aan Oekraïense vluchtelingen in onze Poolse partnergemeente Mieścisko. Komt u ook?

Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht

4 mei

Zaterdag 7 mei Rommelmarkt in Maartensdijk

A.s. zaterdag organiseert Stichting Razem een rommelmarkt om geld in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen. U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en 16.00 uur aan de Achterweteringseweg 50 in Maartensdijk. Alle opbrengsten gaan naar onze zustergemeente Mieścisko om vluchtelingen daar te helpen. Komt u ook even langs voor het goede doel?

25 april

Volle zaal bij Benefietconcert

Zaterdagavond 24 april vond het benefietconcert van de Koninklijke Biltse Harmonie plaats, om geld in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen in het Poolse Mieścisko, een zustergemeente van De Bilt. De opbrengst van kaartverkoop en extra donaties is ruim 650 euro. Alle opbrengsten benut Mieścisko om hulpgoederen aan te schaffen.

Burgemeester Sjoerd Potters opende de avond. Potters reageerde op de volle zaal: "Ik ben onder de indruk van de grote saamhorigheid in onze gemeente in tijden van nood."

Vervolgactiviteiten Stichting Razem

De komende tijd organiseert Stichting Razem namens de gemeente nog meer inzamelingsacties. Op 7 mei staat een rommelmarkt gepland aan de Achterweteringseweg 50 in Maartensdijk. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Razem of houd onze pagina Samen voor Oekraine in de gaten. 

Uw donatie is nog steeds welkom

Kon u niet bij het concert aanwezig zijn, maar wilt u wel graag doneren? Een financiële bijdrage kunt u overmaken naar de bankrekening van Stichting Razem: NL 91 RABO 0308 3138 87 onder vermelding van ‘actie Oekraïne’.

23 april

Nieuwe opvangvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen

Gemeente De Bilt richt de komende maanden drie nieuwe opvangvoorzieningen in voor Oekraïense vluchtelingen. In totaal kunnen hier ongeveer honderd vluchtelingen duurzaam worden opgevangen. Deze vluchtelingen verblijven momenteel op plekken waar zij maar een korte periode kunnen blijven; in hotels, bij mensen thuis of in het gemeentekantoor. De nieuwe plekken op De Biltse Hof, aan de Dorpsstraat en chalets zijn geschikt voor een langer verblijf. Lees verder ... 

19 april

Gemeente en Kringloop ’t Groene Hart starten weggeefwinkel voor vluchtelingen

De gemeente heeft veel aanbiedingen ontvangen van hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen; variërend van kleding tot kinderschoenen en linnen tot ledikantjes. Kringloop ’t Groene Hart helpt ons om deze spullen in te zamelen en uit te reiken aan vluchtelingen. 

Heeft u spullen over en wilt u deze doneren? Kijk dan alstublieft eerst op het overzicht van spullen die nodig zijn. Zo voorkomen we samen dat er onnodig spullen worden gebracht of zelfs weggegooid worden.

Spullen kunt u afgeven bij Kringloop ‘t Groene Hart
Adres: Looydijk 96
3732 VH De Bilt
Openingstijden: Dinsdag tot en met zaterdag van 12:00 tot 16:00. Maandag gesloten.

Tel: 06 – 49 57 44 56
Email: Kringloopthart1@gmail.com

Wij willen u bij voorbaat enorm bedanken voor uw hulp, ook namens onze Oekraïense gasten.

15 april

Gemeentekantoor klaar voor ontvangst Oekraïense vluchtelingen

De eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf 15 april terecht in de opvanglocatie in het gemeentekantoor. De afgelopen weken is hard gewerkt om de locatie in te richten, maar nu zijn dan toch echt alle slaapkamers, de ontmoetingsruimten en andere gezamenlijke voorzieningen klaar voor gebruik. Op de bovenste verdieping van het gemeentekantoor worden zestig vluchtelingen opgevangen. Lees verder...

6 april

Informatie over corona voor Oekraïense vluchtelingen

Vragenovercorona.nl biedt voortaan ook informatie aan in het Oekraïens en vele andere talen. Het gratis informatienummer 0800 -7707707 is zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Iedereen die vragen heeft over corona kan zo in gesprek komen met een zorgprofessional.

Vanaf 7 april is er ook een telefonisch spreekuur voor Oekrainse vluchtelingen op dinsdag en donderdag van 14.00 – 18.00 uur.

 

6 april

Benefietconcert voor Oekraïense vluchtelingen 

De Koninklijke Biltse Harmonie geeft op zaterdag 23 april om 20.00 uur een benefietconcert. Alle opbrengsten van o.a. kaartverkoop komen ten goede aan Oekraïense vluchtelingen. 

De steunactie is op touw gezet naar aanleiding van een hulpverzoek van Mieścisko, de Poolse partnergemeente van gemeente De Bilt. Momenteel worden daar veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De opbrengsten van het concert worden ingezet om deze vluchtelingen te helpen, met dagelijkse benodigdheden en hulpgoederen. 

Wij verwelkomen u graag op: 

Datum/tijd: zaterdag 23 april van 20.00 uur tot 22.00 uur
Locatie:       Jasmijnstraat 6b, De Bilt 

Programma

De KBH heeft een afwisselend programma samengesteld: 

  • Melodie Percussiegroep o.l.v. Marcel Heijnen 
  • Klarinet Ensemble o.l.v. Luuk de Bakker 
  • Saxofoon Ensemble ‘Sax Only’ 

Kaarten kosten € 7,50 en zijn te koop via promotie@biltseharmonie.nl of aan de zaal. 

Het concert wordt georganiseerd door Stichting Razem namens gemeente De Bilt. 

Flyer benefietconcert KBH (pdf, 579 KB)

1 april

Informatieavond voor omwonenden

De gemeente ging op donderdag 31 maart in gesprek met omwonenden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gemeentehuis. Zij konden ook een kijkje nemen in de opvanglocatie in aanbouw.

31 maart

Werkzaamheden op het gemeentekantoor

Op de bovenste verdieping van het gemeentekantoor zijn de verbouwingswerkzaamheden in volle gang. De hele dag door klinken er zagen en hamers. Binnenkort arriveren zestig Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk door de gemeente worden opgevangen.

Werkplekken worden daarom omgebouwd tot slaapkamers. Het bedrijfsrestaurant is straks een ontmoetingsruimte, er komen extra sanitaire voorzieningen en overlegkamers dienen voortaan als speelkamers. Alle voorzieningen zijn straks aanwezig om hier prettig te kunnen verblijven. Een blik op de bouwplaats willen wij u niet onthouden…

29 maart

Inschrijfdag Oekraïense vluchtelingen

Afgelopen zaterdag konden Oekraïense vluchtelingen zich officieel inschrijven bij gemeente De Bilt. Burgemeester Potters verwelkomde de nieuwe inwoners van de gemeente. Hij werd bijgestaan door een tolk.

De bijeenkomst was voor Oekraïners ook een gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten. En dat gold ook voor kinderen; voor hen waren er verschillende activiteiten georganiseerd. 

In totaal zijn er nu 126 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in onze gemeente. Ongeveer de helft van deze mensen wordt opgevangen door gastgezinnen. Zestig vluchtelingen kunnen binnenkort terecht in de opvanglocatie in het gemeentehuis.

25 maart

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

De Rijksoverheid heeft samen met andere overheids- en hulporganisaties een handreiking opgesteld voor particulieren die overwegen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Zij lezen hierin waar ze op moeten letten, welke voorzieningen voor deze vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. U kunt de handreiking downloaden op de website van de Rijksoverheid

23 maart

Opvang Oekraïense vluchtelingen in gemeentehuis

Gemeente De Bilt gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in het gemeentehuis. Op de bovenste verdieping van het gemeentekantoor richt de gemeente een locatie in voor tijdelijke opvang van maximaal 60 Oekraïense vluchtelingen. Samen met maatschappelijke organisaties en inwoners wordt hard gewerkt om deze mensen en warm welkom te geven.

Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht.

22 maart

De Bilt en Mieścisko organiseren inzamelactie

Gemeente De Bilt heeft een stedenband (jumelage) met Mieścisko, een dorp met ca. 5.000 inwoners in Polen, waar momenteel veel vluchtelingen worden opgevangen. Burgemeester Potters heeft contact gehad met Mieścisko en hulp toegezegd bij een inzamelingsactie voor Oekraïense vluchtelingen. Stichting Razem treft hiervoor de voorbereidingen. Zodra er meer bekend is over hoe deze inzamelingsactie eruit komt te zien, vermelden wij dit uiteraard op deze webpagina.

19 maart

Wegwijs in Nederland: Refugeehelp.nl

Op het platform RefugeeHelp is praktische informatie verzameld voor Oekraïense vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in Nederland. De website is ontwikkeld samen met vluchtelingen. Op www.refugeehelp.nl staat informatie in hun eigen taal over zaken als openbaar vervoer, huisvesting, onderwijs, werk, zorg voor huisdieren en (sport)activiteiten. 

17 maart

Rode Kruis opent WhatsApp-hulplijn voor vluchtelingen

Om vluchtelingen direct hulp te kunnen bieden in hun eigen taal, heeft het Rode Kruis een WhatsApp-hulplijn geopend. Via de hulplijn worden in het Oekraïens, Russisch of Engels vragen beantwoord. Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53. Een vrijwilliger neemt dan zo snel mogelijk contact met hen op in de gewenste taal.

 

15 maart

14 maart

Update: vluchtelingenopvang 

Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Waar opvang vanuit de gemeente gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend. De intentie is om de vluchtelingen voor een langere periode op te vangen. Naast opvang wordt ook zorg, onderwijs en begeleiding georganiseerd.   

Voor goede opvang zijn in de eerste plaats locaties nodig. Het gaat daarbij om locaties die direct geschikt zijn voor verblijf, zoals recreatieparken of hotels, maar ook om gebouwen die geschikt te maken zijn, zoals kantoorpanden. De gemeente komt graag in gesprek met ondernemers en organisaties die ruimte beschikbaar hebben of op andere wijze ondersteuning kunnen bieden. Ook wanneer u bereid bent om vluchtelingen zelf in huis te nemen, dan horen wij het graag. 

Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht.

10 maart

Veelgestelde vragen aangevuld

Op de pagina Veelgestelde vragenvindt u vragen en antwoorden over helpen, opvang en veiligheid. Het overzicht is vandaag aangevuld.

7 maart

Voorbereidingen vluchtelingenopvang Oekraïne gestart

In de regio Utrecht worden op korte termijn 1.000 – 2.000 vluchtelingen verwacht. Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren in de opvang van deze mensen, die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. Daartoe worden nu de voorbereidingen getroffen.

Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht.

4 maart

Verklaring gemeenteraad en college van B&W

De gemeenteraad en het college van B&W van gemeente De Bilt delen de zorgen die veel inwoners hebben over de situatie in Oekraïne. Lees de volledige verklaring.

2 maart

Informatie Rijksoverheid

Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid

2 maart

Initiatieven voor Oekraïners

De gemeente krijgt veel vragen van inwoners en maatschappelijke organisaties die Oekraïners willen helpen, bijvoorbeeld door opvang van vluchtelingen, door spullen in te zamelen of door een ander initiatief op te starten. 

Wij horen graag van uw initiatief en vragen dit bij ons te melden via samenvooroekraine@debilt.nl of telefonisch via 030 228 94 11.