Meer ruimte voor voetgangers Hessenweg in De Bilt

Samen met de winkeliers treft de gemeente De Bilt een aantal maatregelen om het winkelend publiek op het trottoir langs de Hessenweg meer ruimte te geven.

Dat is nodig omdat het op sommige plaatsen en momenten niet mogelijk is om elkaar veilig op anderhalve meter afstand te passeren. Winkeliers en gemeente brengen samen de knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld en ook aanwonenden kunnen een steentje bijdragen.

Deze acties volgen op meerdere meldingen bij de gemeente door bezoekers, dat het vaak niet mogelijk is om elkaar op gepaste afstand te passeren met het ook op het coronavirus. In overleg met de winkeliersvereniging heeft de gemeente vooralsnog besloten af te zien van de eerder aangekondigde tijdelijke eenrichtingslooproute langs het deel van de Hessenweg tussen de Looydijk en het Dr. Letteplein.

Gemeente en winkeliers bekijken samen het gebruik en de inrichting van de trottoirs en bedenken oplossingen voor de knelpunten. Daarbij wordt onder ander gekeken naar het fietsparkeren en het verwijderen van wrakken en weesfietsen. Met stoepmarkeringen en tijdelijke borden worden bezoekers opgeroepen een veilige afstand tot elkaar te respecteren. Het effect van de maatregelen wordt gemonitord. Indien nodig volgende aanvullende maatregelen, waarbij het instellen van een eenrichtingslooproute alsnog niet is uitgesloten.

De gemeente heeft de winkeliers en aanwonenden langs het betreffende deel van de Hessenweg vrijdag 11 september per brief geïnformeerd over de gezamenlijke actie.

Naar overzicht