Meer tijd en meer bijeenkomsten voor inspraak woningbouwlocaties

Het college van B&W heeft woensdagavond 9 oktober besloten het voorstel 'aanwijzen woningbouwlocaties' in te trekken.

De aangekondigde inspraakavond van donderdag 10 oktober wordt hiermee ook uitgesteld. In afstemming met de agendacommissie van de gemeenteraad organiseert het college daarvoor in de plaats drie nieuwe bijeenkomsten, waarmee voldoende tijd en ruimte wordt geboden voor inspraak en reacties. Ook geeft het college hiermee gehoor aan de door velen geuite wens voor meer voorbereidingstijd.

Voor de inspraakavond van 10 oktober werden meer dan 400 inwoners verwacht, waarvan naar schatting 175 insprekers. Het gemeentebestuur wil de inspraak voor iedereen ordentelijk en veilig organiseren. Dit kan met de enorme belangstelling voor één bijeenkomst niet geborgd en beheerst worden. Daarom is gekozen voor het uitbreiden van het aantal bijeenkomsten.

Informatie

Insprekers kunnen zich aanmelden via . Een overzicht van de beoogde bouwlocaties en de achterliggende documenten zijn te vinden op www.debilt.nl/woningbouw. De inspraakavonden vinden allen plaats op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven en beginnen om 20.00 uur. Zodra de capaciteit van de ruimte is bereikt, zullen er geen mensen meer worden toegelaten met het oog op de veiligheid. Ouders en scholen wordt verzocht deze avonden niet met kinderen te bezoeken.

Alle bijeenkomsten zullen live te volgen zijn via de website debilt.raadsinformatie.nl.

Naar overzicht