Met elkaar invulling geven aan de woningbouwopgave

In de vergadering van 28 november 2019 behandelde de gemeenteraad het voorstel Aanwijzen woningbouwlocaties. De raad nam bij de besluitvorming enkele moties en amendementen aan. Daarbij is de wens uitgesproken zo snel mogelijk gezamenlijk een nieuw en zorgvuldig vervolgtraject en participatieproces op te starten.

Nu willen raad en college samen met inwoners de aangenomen moties en amendementen uitwerken. In een startbijeenkomst gaan zij wensen ophalen en de verwachtingen ten aanzien van het vervolgproces bespreken. Rekening houdend met de agenda van de gemeenteraad en de benodigde tijd voor een zorgvuldige voorbereiding, wordt vooralsnog dinsdag 28 januari 2020 gepland voor deze inspirerende avond, waar ook bewoners- en belangenorganisaties welkom zijn. Een uitnodiging met programma volgt medio januari.

Naar overzicht