Midden-Utrecht werkt door via nieuw platform

Het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht brengt werkgevers en werkzoekenden bij elkaar, juist nu er onrust is op de arbeidsmarkt dankzij corona.

Via een nieuw platform www.middenutrechtwerktdoor.nl zorgt het Werkgeversservicepunt er samen met partners uit de regio voor dat Utrecht aan het werk blijft.  

Door het coronavirus is er een verschuiving op de arbeidsmarkt ontstaan. Er zijn organisaties die veel minder werk hebben, maar er zijn ook werkgevers bij wie de vraag naar medewerkers explosief is gestegen. Dat biedt kansen om vraag en aanbod te verbinden.

Met de website ‘Midden-Utrecht Werkt Door’ wil de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht samen met 15 gemeenten, UWV en sociale partners zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Werkgevers kunnen zich melden op dit platform. Zo kan er een (tijdelijke) uitwisseling van personeel plaatsvinden en wordt er voorkomen dat werknemers onnodig thuis komen te zitten.

Kijk voor meer informatie op middenutrechtwerktdoor.nl.

Naar overzicht