Nest eekhoorns in gekapte boom

Er is door inwoners veel gereageerd op het feit dat een nestje eekhoorntjes is omgekomen door het kappen van een boom. Als gemeente hebben we veel boze en verontwaardigde reacties ontvangen. En dat begrijpen we. In gemeente De Bilt zijn we blij met de aanwezigheid van onze flora en fauna en willen we deze ten alle tijden beschermen.

Hoe is dit gebeurd?

Intussen is onderzoek gedaan naar hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Zodra een boom voor kap in aanmerking komt, wordt de boom zorgvuldig onderzocht op (broedende) vogels of de aanwezigheid van andere dieren. Het is bekend dat eekhoorntjes zich nestelen in holten van bomen en dit wordt gecontroleerd door de arm in de holte van de boom te steken. Zo ook in deze boom. Achteraf bleek echter dat de stam (met daarin de betreffende eekhoorntjes) een dubbele bodem te hebben. Er is bij aanvang van het werk een kleine holte gezien in de stam. Deze is onderzocht en er zijn geen vogels en/of eekhoorns waargenomen. In de holte bleek in dit geval een 2e holte aanwezig te zijn met daarin het nest eekhoorns. Dit kon via de holte in de stam nooit worden waargenomen. Er is dus goed gecheckt maar helaas is de 2e holte gemist of niet waargenomen. Heel spijtig.

Zeker niet met opzet

De bomenrooiers zijn erg geschrokken en vinden de situatie ook heel vervelend. Het is volstrekt duidelijk dat dit natuurlijk niet met opzet is gedaan. Niemand wil een nest eekhoorns ombrengen en we betreuren het voorval dan ook enorm.

Waarom bomenkap?

Wat betreft het kappen van de bomen: het gaat hier om bomen die deel uitmaken van een kapvergunning van 97 bomen die in verband met onveiligheid gekapt worden. Als bomen in verband met veiligheid gekapt moeten worden, wordt dit ook – indien nodig – na 15 maart gedaan. Volgend groeiseizoen worden er nieuwe bomen geplant. 

Waarom bomenkap in het voorjaar?

De reden dat zieke en zwakke bomen nu gekapt worden heeft te maken met het feit dat in de herfst de bomen worden geïnspecteerd op onveiligheid. Zieke en zwakke bomen worden dan door de boominspectie opgespoord. Dit doen ze met name in de herfst omdat in dat seizoen door de groei van paddenstoelen en zwammen zichtbaar wordt of een boom ziek of zwak is. Dit kan leiden tot onveilige situaties.

Na dit bomeninspectierapport wordt de kapvergunning aangevraagd. De kapvergunning is in dit geval begin februari verleend. Daarna heeft de kapvergunning zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage legging mag nog niet begonnen worden met het kappen van de bomen.

Naar overzicht