Nieuwbouw Vinkenplein Bilthoven

Het Vinkenplein in het centrum van Bilthoven ondergaat een transformatie. Projectontwikkelaar Synchroon realiseert op het Vinkenplein de nieuwbouw van een L-vormig gebouw met nieuwe horeca en deels winkels op de begane grond, met daarboven 30 (huur-)appartementen.

Onder het complex komt een ondergrondse parkeergarage speciaal voor de woningen. Op het opnieuw in te richten plein wordt een horecapaviljoen gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden op het zijn momenteel in volle gang. De ontwikkelaar verwacht dit voorjaar de nieuwbouw aan het Vinkenplein af te ronden. Als het nieuwe pand is opgeleverd, wordt de openbare ruimte van het plein ingericht.

Definitief ontwerp inrichting Vinkenplein

De gemeente De Bilt is straks verantwoordelijk voor de oplevering van het openbaar gebied, inclusief het parkeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft begin april 2019 het definitief ontwerp van de inrichting van het Vinkenplein en omgeving vastgesteld. Het ontwerp voor het plein sluit aan bij de bestaande gebouwen rondom het plein, de nieuwbouw van Synchroon en de inrichting zoals die op de Julianalaan, het Emmaplein en de Nachtegaallaan al is gerealiseerd.

Achtergrond ontwikkelingen in Centrum Bilthoven

Het bouwen aan een nieuw en duurzaam centrum voor Bilthoven bestaat uit verschillende deelprojecten en is een complex samenspel van ruimtelijke opgaven in samenspraak met een groot aantal belanghebbenden.

In het nieuwe centrum van Bilthoven is behoefte aan een passend voorzieningenaanbod. De bereikbaarheid en veiligheid worden verbeterd en de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte krijgt een impuls. Het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Centrum Bilthoven uit 2009 geeft de hoofdrichting voor de gewenste veranderingen aan. Het project is opgesplitst in een aantal deelgebieden; het Stationsgebied met de twee onderdoorgangen aan de ene kant, De Kwinkelier aan de andere kant. En daartussen het gebied Emmaplein/Vinkenplein met de Nachtegaallaan, Julianalaan, Melchiorlaan en het Vinkenplein.

Oplevering deelgebieden

De belangrijkste verandering in het stationsgebied de afgelopen jaren is de aanleg van twee onderdoorgangen bij het spoor en de oplevering van het hele vernieuwde stationsgebied. Daarmee is definitief een einde aan de onveilige spoorwegovergang gekomen.

De Julianalaan, Melchiorlaan en het Emmaplein zijn opnieuw ingericht en er zijn een aantal particuliere initiatieven opgeleverd zoals Plan Melchior, PK Bar & Kitchen en de twee hoekinvullingen van het Emmaplein. Momenteel wordt het pand van Top’s Edelgebak verbouwd.

In winkelcentrum De Kwinkelier is het eerste deel van Kronkelstraatje (fase 1) en de uitbreiding van de parkeergarage en Lidl (fase 2) gerealiseerd. Fase 3 wordt momenteel uitgevoerd en betreft dat deel van het Kronkelstraatje dat aansluit op de Vinkenlaan inclusief de entree.

Oplevering van centrum Bilthoven

De oplevering van de laatste onderdelen van het centrum aan inwoners en ondernemers is de stip op de horizon waar nu naartoe gewerkt wordt. Er worden op dit moment verschillende particuliere initiatieven uitgevoerd in het centrum waaronder de uitvoering van het vastgoed op het Vinkenplein en De Kwinkelier.

De gemeente De Bilt is straks verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van het openbaar gebied, inclusief het parkeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft - binnen de kaders van de raad - het definitief ontwerp van de nieuwe inrichting van het Vinkenplein in april 2019 vastgesteld. De gemeente is nu volop bezig met het in details uitwerken van het definitieve ontwerp. Daarbij wordt afgestemd met de direct betrokkenen.

Toekomstige deelprojecten

Ook wordt hard gewerkt aan het afmaken van de laatste onderdelen van het centrumplan. Voor de Driehoek bij het station is de ontwikkeling en realisatie nog niet gestart. Dit heeft te maken met een onderzoek, dat de gemeente samen met de provincie Utrecht uitvoert naar het plaatsen van OV haltes bij station Bilthoven. Het onderzoek betreft de huidige OV locatie aan de noordzijde van het spoor en de locatie De Driehoek. Als het onderzoek is afgerond en de locatie is vastgesteld, worden de plannen voor de herontwikkeling van De Driehoek gemaakt. De Driehoek is tijdelijk ingericht als parkeerplaats.

Participatie

Er zijn verschillende belanghebbenden nauw betrokken bij de totstandkoming van de deelprojecten in centrum Bilthoven. Dit vertaalde zich in de langdurige betrokkenheid van de voormalige Klankbordgroep Centrum bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven en een intensief participatietraject voor herinrichting van het Vinkenplein. Bij nieuwe ontwikkelingen, een nieuw project, een volgende stap, een nieuwe fase kijken we met elkaar opnieuw welke belanghebbenden betrokken kunnen en willen worden. Zo bouwen we samen aan een nieuw centrum voor Bilthoven.

Impressie

De virtuele wandeling door het centrum van Bilthoven uit 2009 geeft een beeld van het eindresultaat op basis van de in het Masterplan vastgestelde uitgangspunten. Er is veel herkenbaar in de gerealiseerde plannen, maar er is ook veel gewijzigd in de uiteindelijke plannen.

Informatiecentrum

Het informatiecentrum Bilthoven Bouwt, aan de Julianalaan 1 in Bilthoven, is tijdens de openingstijden van de boekhandel toegankelijk voor bezoekers. U vindt er informatie over de centrumplannen. Er staat een grote maquette van het toekomstige centrum opgesteld en u vindt er informatiepanelen en sfeerimpressies.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen in het centrum van Bilthoven op de pagina Bilthoven.

Kijk voor meer informatie over het Vinkenplein op projectpagina Emmaplein-Vinkenplein.

Naar overzicht