Nieuwe huisvesting brandweer Tienhoven-Westbroek in Westbroek

De gefuseerde brandweer Tienhoven-Westbroek krijgt een nieuwe brandweerpost in Westbroek. De nieuwe locatie aan de Kerkdijk 176 in Westbroek ligt precies in het midden van de dekkingscirkel die door de Veiligheidsregio Utrecht is aangegeven. Hiermee zijn de opkomsttijden van vrijwilligers en uitruktijden van het brandweerkorps straks optimaal.

De nieuwe huisvesting is nodig omdat de huidige locaties van de brandweer in Tienhoven en Westbroek niet meer aan wettelijke regelgeving voldoen. Bovendien is het gebouw in Westbroek te klein voor de nieuwe brandweervoertuigen. De Colleges van Burgemeester en wethouders van gemeenten Stichtse Vecht en De Bilt hebben dinsdag 4 februari 2020 ingestemd met de aankoop van het perceel aan de Kerkdijk 176 te Westbroek. Op het huidige perceel staat nu nog een verouderde ligboxstal.

Voor burgemeester Sjoerd Potters is de nieuwe huisvesting het slotstuk van de al langer bestaande samenwerking tussen de twee korpsen: "Eén gebouw draagt bij aan het tot één smeden van het korps. Vanuit de nieuwe, goed bereikbare locatie in Westbroek kan de regio optimaal bediend worden. Ik ben blij dat met de eigenaar het perceel aan de gemeenten Stichtse Vecht en De Bilt overeenstemming is bereikt."

De komende maanden worden de voorbereidingen getroffen voor de planologische procedure, het opstellen van een ontwerp voor de brandweerpost en alle overige voorbereidende werkzaamheden.

Tijdelijke huisvesting tijdens bouw nieuwe locatie

Aangezien de nieuwbouw van deze brandweerpost voor het fusiekorps Tienhoven – Westbroek ongeveer 3 jaar in beslag zal nemen, blijft een tijdelijke oplossing noodzakelijk. In Tienhoven wordt onderzocht of er een tijdelijke ruimte naast het gebouw te plaatsen is. In Westbroek wordt onderzocht hoe de naastgelegen woning geschikt gemaakt kan worden voor de brandweervrijwilligers. Westbroek is de hoofdvestiging waar de instructieruimte/kantine komt en Tienhoven zal fungeren als nevenvestiging voor het uitrukken bij een calamiteit.

Naar overzicht