Nieuwe subsidieronde Blauwe bewonersinitiatieven

Afgelopen jaar hebben tientallen groepen bewoners, scholen en buurtcomit√©s schoolpleinen vergroend, regentonnen geplaatst, gastlessen over water gegeven en groene daken aangelegd. Met subsidie van het waterschap. Al die mensen zetten zich in voor het stimuleren van waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. 

De subsidiepot voor het komend jaar is weer gevuld en biedt mogelijkheden om initiatieven van groepen en organisaties financieel te ondersteunen. Dit jaar staat in het teken van 900 jaar waterbeheer waarmee we bewoners in ons gebied extra willen stimuleren om waterbewust te leven. 

Wilt u meehelpen om dit te bereiken? Meer informatie vindt u op de website van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.