Omgevingsvisie De Bilt 2040 van start!

Hoe moet onze gemeente zich de komende 20 jaar verder ruimtelijk ontwikkelen? Wat willen we daarbij koesteren en welke kansen willen we verzilveren? En wat is onze identiteit en positie daarbij in de Utrechtse metropoolregio?

Op deze strategische vragen en veel meer gaat de Omgevingsvisie De Bilt een antwoord geven. Dit is de eigentijdse opvolger van de huidige gemeentebrede structuurvisie, die we helemaal ‘Omgevingswet-proof’ gaan maken. Die nieuwe wet gaat in op 1 januari 2022. We willen daarom goed beslagen ten ijs komen.

Dat verhaal maken we natuurlijk niet alleen, maar samen met inwoners, organisaties en andere overheden. Ook het college, de raad en de Raadswerkgroep Omgevingswet hebben een duidelijke rol. De manier waarop we dat stapsgewijs de komende 2 jaar gaan doen, staat in de Startnotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040. Die is onlangs door het college naar de raad gestuurd ter vaststelling in december 2020. Daarin zijn 3 grote participatierondes bedacht waarin iedereen kan meedenken en meedoen. Zodra hier meer over bekend is, laten wij dit weten.

Kijk op de projectpagina Omgevingsvisie De Bilt 2040.

Naar overzicht