Omleidingsproef sluipverkeer in De Leijen

Bij wijze van proef sluit de gemeente tussen 31 augustus en 31 december 2020, een deel van de Joos van Clevelaan af voor autoverkeer. De verbinding tussen de Jan Gossaertlaan en de Jan Steenlaan wordt gebruikt door sluipverkeer. De omleidingsproef is een initiatief van bewoners en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente.  

Bewoners van De Leijen ervaren al jaren overlast van sluipverkeer. Dit verkeer rijdt van de Jan van Eijcklaan via de Jan Gossaertlaan naar de Jan Steenlaan en omgekeerd. De tijdelijke afsluiting van de Joos van Clevelaan maakt sluipverkeer fysiek onmogelijk. De Jan van Eijcklaan wordt hiermee de enige ontsluiting aan de noordkant van de wijk.

Positieve invloed op leefbaarheid

Een sluiproute ontstaat door jarenlange gewenning. Het was vroeger noodzakelijk deze route te nemen door straten met √©√©nrichtingsverkeer. De omleidingsproef is erop gericht om de verkeersstromen in de wijk bij te sturen en het verkeer beter te verdelen over de wijk. Verwacht wordt dat de omleidingsproef een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in de Joos van Clevelaan en de Jan Gossaertlaan. De gemeente meet de effecten van de proef en brengt de ervaringen van bewoners in kaart, om te bepalen of de proefsituatie een definitief karakter kan krijgen.  

Naar overzicht