Ondertekening Pact van Ruigenhoek

Op vrijdag 18 februari vond op fort Nieuwersluis de feestelijk ondertekening plaats van de Actualisatie Pact van Ruigenhoek 2022. Dit is de opvolger van het eerdere Pact uit 2017.

Samenwerking om Werelderfgoed te behouden

In het Pact werken de waterliniepartners in de provincie Utrecht – waaronder de gemeente De Bilt - samen om het unieke Werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’ te behouden en gezamenlijk acties op te pakken om het beter zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken.

Ondertekening door wethouder Anne Brommersma

Ook de handtekening van wethouder Anne Brommersma is gezet onder het geactualiseerde Pact van Ruigenhoek. "Hiermee beschermen we samen de Hollandse Waterlinies, houden dit werelderfgoed toegankelijk voor iedereen en gebruiken we het als inspiratiebron voor onze uitdagingen".

Pact van Ruigenhoek

Het Pact van Ruigenhoek is een informeel samenwerkingsplatform bestaande uit de Hollandse Waterlinies gemeenten, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de waterschappen HDSR en AGV. Het Pact is een intentieverklaring om intensief samen te werken aan de Hollandse Waterlinies.