Ondertekening samenwerkingsovereenkomst maakt uitwisseling boa’s mogelijk

Op vrijdagochtend 10 september jl. hebben de burgemeesters van de gemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest tijdens een digitale bijeenkomst hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die het voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) mogelijk maakt om op elkaars grondgebied te opereren.

Ook het Openbaar Ministerie en de politie hebben de overeenkomst ondertekend, waarvan het initiatief bij de gemeente Bunschoten ligt en ook is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan dat de gemeenteraden van de vijf gemeenten vorig jaar hebben vastgesteld. 

Voordelen

Burgemeester Potters is blij met de ondertekening: “Een samenwerking met omliggende gemeenten biedt veel voordelen. Het kan de continuïteit van het werk waarborgen (bijvoorbeeld bij calamiteiten en crises), het maakt de inzet flexibeler en het kan de veiligheid tijdens evenementen vergroten. Ook kunnen de BOA’s van elkaar leren door uitwisseling van kennis en ervaringen.”

Uitwisselingsmomenten

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke momenten uitwisseling van boa’s kan plaatsvinden. Zo is uitwisseling mogelijk op piekmomenten waarbij de eigen capaciteit niet voldoende is, bij publieksevenementen en voor ondersteuning bij groepen en aanhoudingen waarbij politieassistentie (nog) niet noodzakelijk of wenselijk is. Ook voor controle bij horecagelegenheden en projectmatige inzet, zoals ondermijningsacties, is deze overeenkomst een uitkomst.