Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater Utrechtse Heuvelrug

Met ingang van 1 juli 2020 geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Oppervlakte water is het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen.

Deze gebieden zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel. Doel van het verbod is om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. Daarom mogen mensen en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken.

In onze gemeente gaat het om Bilthoven Noord. Kijk voor de kaart met locaties en de volledige informatie op de website van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Naar overzicht