Ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en veilig 2022 – 2025 vastgesteld

De provincie heeft het Ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en veilig 2022 – 2025 vastgesteld.

Het ontwerpprogramma ligt ter inzage van 22 februari tot en met 4 april 2022. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen indienen.

Voor meer informatie zie het provinciaal blad van Utrecht via Overheid.nl