Ontwerp subsidieprogramma 2020 ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 24 september 2019 het Ontwerp Subsidieprogramma 2020 vastgesteld.

In het subsidieprogramma staan de instellingen aan wie in 2020 een subsidie wordt verleend op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2019.

Inzage

Het Ontwerp Subsidieprogramma 2020 ligt tot 30 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum of is te bekijken op de pagina Subsidie.

Tijdens de inzage periode kan iedereen schriftelijk zienswijzen op het ontwerp subsidieprogramma indienen bij Burgemeester en wethouders. Er is geen inspraakbijeenkomst.

Informatie

Wilt u toch mondeling reageren of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker subsidies van het team Sociale & Ruimtelijke Ontwikkeling Bilthoven. Dit kan telefonisch via 030 - 228 94 11 of via e-mail .

Naar overzicht