Ontwerp subsidieprogramma 2021 ter inzage

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 13 oktober 2020 het Ontwerp Subsidieprogramma 2021 vastgesteld.

In het subsidieprogramma staan de instellingen aan wie in 2021 een subsidie wordt verleend op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2019.

Inzage

Het Ontwerp Subsidieprogramma 2021 ligt tot 16 november 2020 ter inzage in het gemeentehuis of is te bekijken op de pagina Subsidie.

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of digitaal zienswijzen op het ontwerp subsidieprogramma indienen bij Burgemeester en wethouders. Er is geen inspraakbijeenkomst.

Informatie

Wilt u toch mondeling reageren of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de subsidiecoördinator. Dit kan telefonisch via 030 - 228 95 65 of via e-mail subsidies@debilt.nl.

Naar overzicht