Ontwerp Subsidieprogramma nu in te zien

Het Ontwerp Subsidieprogramma 2024 ligt ter inzage. Dit betekent dat u het in kunt zien op onze website in in het gemeentehuis. Reacties op het programma kunt u indienen tot 13 oktober 2023.

In het subsidieprogramma staan de jaarlijkse subsidies die we in 2024 willen geven aan sociaal-maatschappelijke organisaties. Op de pagina Ontwerp Subsidieprogramma 2024 leest u alles over het programma en hoe u een reactie kunt indienen.