Pact Groen Groeit Mee brengt meer en beter groen in Utrechtse regio

Op 7 februari 2022 ondertekenden bijna veertig betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners het Groen Groeit Mee Pact. Daarmee benadrukken zij de gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Namens de gemeente De Bilt tekende wethouder Anne Brommersma.

“’Blauw en groen’ van grote waarde”

Wethouder Anne Brommersma: “Door het medeondertekenen van het Groen Groeit Mee Pact geven we een signaal af dat het ‘groen en blauw’ ook in onze gemeente van grote waarde is bij toekomstige gebiedsontwikkeling. Dit mogen we niet uit het oog verliezen en draagt bij aan het welbevinden van mens en dier in onze regio en gemeente. “

Informatie

Meer informatie hierover kunt u nalezen op de website van Groen groeit mee.