Periodiek onderzoek leefbaarheid en dienstverlening

De gemeente De Bilt doet elke twee jaar breed onderzoek naar de leefbaarheid in de gemeente en dienstverlening van de organisatie aan inwoners. Een onafhankelijk onderzoeksbureau benadert hiervoor de komende tijd een aselecte groep mensen. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht.

Het onderzoek levert statistische gegevens voor onder meer www.waarstaatjegemeente.nl. Op basis hiervan kan de gemeente De Bilt vergeleken worden met andere gemeenten van ongeveer dezelfde grootte. De enquĂȘte omvat algemene vragen en vragen over veiligheid en sociale kracht.

Deelname belangrijk

Hoe hoger de deelname aan het onderzoek, des te betrouwbaarder de uitkomsten. Inwoners worden geselecteerd met een anonieme steekproef en ontvangen van het college van burgemeester en wethouders een schriftelijke uitnodiging om een vragenlijst op internet in te vullen. Wie liever een papieren vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuis gestuurd.

Tevredenheid dienstverlening

De gemeente laat tegelijkertijd ook onderzoek doen naar de dienstverlening bij onder andere de ontvangst aan de balie, aan de telefoon of per e-mail. Inwoners die onlangs contact met de gemeente hebben gehad, kunnen benaderd worden om aan het onderzoek mee te werken.

Resultaten

Andere gemeenten in de regio doen een zelfde onderzoek naar de leefbaarheid. Daardoor zijn resultaten met elkaar te vergelijken. De uitnodigingen voor deelname worden begin november verstuurd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau DIMENSUS beleidsonderzoek uit Breda.

De resultaten worden in de loop van het eerste kwartaal van 2020 verwacht en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en op deze website.

Naar overzicht