Project WijZijnDeBilt.nl succesvol afgerond

In het project ‘WijzijnDeBilt.nl’ hebben meer dan 100 jongeren uit de gemeente hun talent ontdekt, leuke dingen gedaan, nieuwe mensen ontmoet en zich dienstbaar gesteld aan de lokale samenleving. Dit project is verbonden met het gemeentelijk Crisis- en Herstelplan Corona, dat in juni door de gemeenteraad is vastgesteld.

Door extra middelen voor ‘Maatschappelijke Diensttijd-projecten’ (MDT) vanuit de rijksoverheid, was het mogelijk om deze activiteiten te organiseren. Activiteiten die niet alleen leuk, maar ook leerzaam en nuttig voor de samenleving zijn. Naast de gemeentelijke inzet waren ook de MDT-organisatie Helping Heroes, Buro Lou, MENS De Bilt, Samen voor De Bilt, muzikale coaches, buurtsportcoaches, sociale partners, scholen, sportverenigingen en de scouting betrokken. 

Wethouder Madeleine Bakker-Smit nam een kijkje bij de muzikale workshops voor jongeren in het gebouw van Buro Lou in Bilthoven. Ze gaf aan onder de indruk te zijn van het enthousiasme van de jongeren en de muziekcoaches. En trots op de bereikte resultaten: 'Knap dat er in zo korte tijd -in samenwerking met de scholen- zoveel jongeren bereikt zijn om aan deze activiteiten mee te doen'.

Soep koken, cupcakes bakken, zwerfafval opruimen, en meer

In totaal hebben 137 enthousiaste jongeren zich tijdens de lockdown ingezet voor anderen. Door soep te koken voor daklozen, cupcakes te bakken voor eenzame ouderen en zorgmedewerkers en door zwerfafval te helpen opruimen tijdens leuke sportactiviteiten. Ook hebben meer dan 25 jongeren een training Levensreddende Handelingen gevolgd om toe te kunnen passen in noodsituaties. Verder hebben ze volop aan hun talenten kunnen werken door muziekworkshops en danstrainingen te volgen. Ook hebben sommige jongeren nieuwe sporten ontdekt.

Het project heeft een grote indruk gemaakt op de jongeren en de inwoners van De Bilt.
De jongeren zelf kijken zeer positief terug op de activiteiten. Zo viel te horen: 
‘Het was een verademing om na alle coronamaatregelen weer eens in een groep met elkaar samen te mogen zijn’,  ‘Gek dat er zo dichtbij mensen zijn (daklozen) die op een totaal andere manier leven dan wij, die niet alleen geen huis hebben, want waar kook je dan, hoe kom je aan je maaltijden, als je kleding wilt wassen, hoe doe je dat. Ik had echt geen idee dat hun leven er zo uitzag’ en ‘Ik heb in muziek echt mijn passie ontdekt en wil daar dolgraag mijn beroep van maken’.

De Bilt heeft een samenleving waar mensen echt voor elkaar opkomen

Ook ‘Helping Heroes’ kijkt positief terug op het project. Projectleider Michel Groenewegen: ”Het is mooi om in De Bilt een samenleving te zien waar mensen echt voor elkaar opkomen. Dat ook de jeugd daarin meedoet en vol enthousiasme voor anderen en hun omgeving aan de slag zijn gegaan is bijzonder inspirerend om te zien. Met dit project hebben veel jongeren een blijvende positieve indruk gekregen én gegeven in De Bilt”.

Vervolgactiviteiten

De MDT-activiteiten in de Bilt gaan door. Helping Heroes | MDT blijft in samenwerking met 
MENS De Bilt, Samen voor De Bilt, scholen en sportverenigingen actief MDT projecten aanbieden voor sportieve, creatieve, culturele en maatschappelijk betrokken jongeren van 14-27 jaar die hun talenten verder willen ontwikkelen. 

Meer informatie is te vinden op www.helping-heroes.nl en www.launch-your-future.nl