Raad bespreekt Dialoognotitie Omgevingsvisie op 18 januari

Raad bespreekt Dialoognotitie Omgevingsvisie op 18 januari

Op de speciale Raadsavond dinsdag 18 januari 2022 toetsen de raads- en commissieleden de concept-Dialoognotitie voor de Omgevingsvisie De Bilt 2040 op kwaliteit en volledigheid. Centraal staat: biedt de Dialoognotitie voldoende handvatten om een discussie met de samenleving te voeren over de gewenste ontwikkeling van de leefomgeving van gemeente De Bilt? De Raadsavond gaat nu nog niet om een politieke discussie en standpuntbepaling. Die vindt plaats medio mei 2022, na de 2e Maand van de Leefomgeving in april 2022.

Basis voor gesprek

Tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving, in april 2022, gaat de gemeente de voorkeuren ophalen van inwoners, ondernemers en organisaties voor de ontwikkelingen die zij wensen. De Dialoognotitie en het planMER Deel A zijn daarvoor de leidraad. Zij vormen samen een hulpmiddel om tot voorkeuren te komen. 

Impressies van vier vergezichten

De concept-Dialoognotitie (pdf, 5 MB)  toont een voorlopige koers en vier verschillende vergezichten. In het planMER deel A worden deze uitgebreid getoetst op milieu- en omgevingseffecten. De voorlopige conclusies uit het concept plan-MER deel A zijn al opgenomen in de concept-Dialoognotitie. Kaarten, fotocollages en zogenoemde ‘back to the future-verhalen’ geven een impressie van de vier verschillende toekomstbeelden van de gemeente De Bilt.

Hoe verder?

Na de bespreking van de concept-Dialoognotitie en de voorlopige uitkomsten uit het concept-planMER deel A met de raads- en commissieleden, scherpt het college de concept-Dialoognotitie zo nodig aan. Vervolgens stelt het college van B&W de Dialoognotitie en het dan gereed zijnde planMER Deel A vast, naar verwachting begin februari 2022. De definitieve documenten zijn daarna ook op het participatieplatform www.doemeedebilt.nl te vinden.