Raad vergadert op donderdag 20 juni 2019

Om 16.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven als u deze vergadering wilt bijwonen.

Ter inzage legging

De agenda's en de achterliggende stukken zijn te raadplegen via debilt.raadsinformatie.nl of in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum.

Meer informatie?

Neem contact op met de griffie via e-mail of 030 - 228 91 64.

Naar overzicht