Raad vergadert op donderdag 21 februari

Om 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven als u deze vergadering wilt bijwonen.

Voorafgaand aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het vragenhalfuur plaats in de Mathildehal van Jagtlust.

Ter inzage legging

De agenda's en de achterliggende stukken zijn te raadplegen via debilt.raadsinformatie.nl of in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum.

Meer informatie?

Neem contact op met de griffie via e-mail  of telefonisch 030 - 228 91 64.

Naar overzicht