Raad vergadert op donderdag 26 september 2019

Om 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven als u deze vergadering wilt bijwonen.

Voorafgaand aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het vragenhalfuur plaats in de Mathildehal van Jagtlust.

Ter inzage legging

De agenda's en de achterliggende stukken zijn te raadplegen via debilt.raadsinformatie.nl of in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum.

Meer informatie?

Neem contact op met de griffie via e-mail of 030 - 228 91 64.

Naar overzicht