Raad vergadert op donderdag 31 oktober

Op donderdag 31 oktober vergadert  de gemeenteraad in de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. De vergadering begint om 19.30 uur met het Vragenhalfuur.

De agenda en de  bijbehorende stukken vindt u op debilt.raadsinformatie.nl.

Gast van de raad

De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen. Als gast van de raad ontvangt u een speciaal programma. U wordt voorafgaand aan de vergadering welkom geheten door een raadslid van een door u gekozen fractie. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om andere raadsleden te ontmoeten en na te praten. Wilt u ook een keer gast zijn? U kunt zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie.

Informeel contact

Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan aan voor het 'informeel contact' voorafgaand aan de vergadering van de commissies op 12 en 14 november. Stuurt u daarvoor een e-mail naar de raadsgriffie: . Ook met vragen over de agenda of de stukken kunt u bij de griffie terecht via mail of 030 - 228 91 64

Naar overzicht