Regeling vergoeding kosten controles coronatoegangsbewijzen

De Rijksoverheid heeft een regeling in het leven geroepen om de horeca, evenementen, sport en cultuur tegemoet te komen voor de kosten die zijn gemaakt om coronatoegangsbewijzen te controleren. Gemeente De Bilt gaat nu aan deze regeling uitvoering geven. De verplichte controle op het coronatoegangsbewijs (QR-code) is inmiddels vervallen, het gaat om de periode waarin deze verplichting bestond (januari en februari 2022).

Heeft u het coronatoegangsbewijs (CTB) van uw klanten of gasten gecontroleerd tussen 1 januari en 25 februari 2022? In dat geval kunt u een subsidie aanvragen voor een vergoeding in kosten die hiervoor gemaakt zijn. De subsidie is beschikbaar voor commerciële organisaties en vrijwilligersorganisaties, zoals culturele instellingen en sportverenigingen.

Hoe aan te vragen?

Op de pagina Subsidie vergoeding coronatoegangsbewijs (CTB) onder Zorg, werk en Jeugd vindt u meer informatie. U kunt daar de aanvraagformulieren downloaden en  meer lezen over wat u nodig heeft om te bepalen of u in aanmerking komt voor een subsidie voor de werkelijk gemaakte kosten.

Aanvragen vóór 1 augustus 2022

De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 31 juli 2022. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar ctbc@debilt.nl.