Regionale controle verdachte bedrijven autobranche

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit vond vrijdagmiddag 12 juni een integrale controle plaats van een autobedrijf in Hollandsche Rading. 

In samenhang hiermee vonden op het zelfde moment ook controles plaats bij een autobedrijf in Hilversum en een agrarisch pand in Loosdrecht, dat in relatie kan worden gebracht met de twee bedrijven. Bij de onderzochte panden zijn diverse misstanden geconstateerd op het terrein van onder andere milieu, brandveiligheid, technische installaties en het bestemmingsplan. Ook is bij een van de bedrijven de administratie meegenomen voor nader onderzoek.

Bij deze regio overstijgende actie werken de gemeenten Hilversum, De Bilt, Wijdemeren, het Openbaar Ministerie, de politie, de brandweer en de energiebedrijven nauw samen.Aanleiding voor de controle vormde onduidelijke bedrijfsvoering bij de panden en het vermoeden van strafbare feiten en/of overtredingen op gebied van bestuurlijke zaken. Bij de controle in de drie panden is onder andere gekeken naar het gebruik van het pand in relatie tot de bepalingen in het bestemmingsplan, naleving van de milieuvoorschriften, de bedrijfsvoorraad, de brandveiligheid, de bouwkundige toestand, het gebruik van elektriciteit en verdachte activiteiten. 

Unieke samenwerking

Deze grote, integrale en gelijktijdige bestuursrechtelijke controle is uniek te noemen. Door samen te werken treden de organisaties als één overheid op. Hierdoor is het mogelijk gelijktijdig bestuurlijke maatregelen, strafrecht, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief in te zetten om criminele activiteiten te stoppen. Burgemeester Potters: “We trekken als overheid schouder aan schouder op tegen de georganiseerde criminaliteit in één sterke, regio-overstijgende veiligheidscoalitie. Dat doen we in heel Nederland, maar zeker in het midden van het land waar criminele verbanden steeds meer macht naar zich toe proberen te trekken. Zij vormen op meerdere fronten een serieuze bedreiging voor de samenleving en het vertrouwen van de rechtsstaat. De autobranche is kwetsbaar voor die onderwereld. De overheid ziet dat criminelen er veelvuldig gebruik van maken. Met dit soort controles beschermen we ook de bonafide autobedrijven.”

Autobedrijven

Criminelen kunnen autobedrijven gebruiken voor onder andere het witwassen van geld, het verhandelen van gestolen auto-onderdelen en het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s om geld, wapens of verdovende middelen te vervoeren. Garages dienen soms als ontmoetingsplaats voor criminelen en er kunnen drugs geproduceerd worden. Daarnaast komt het voor dat autobedrijven voertuigen verhuren aan (drugs) criminelen.

Ondermijnende criminaliteit

We spreken van ondermijning als criminele organisaties misbruik maken van personen, organisaties en structuren om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Het tegengaan van ondermijning kan de overheid niet alleen. Inwoners kunnen signalen melden bij de gemeente, de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via de politie of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. 

Naar overzicht