Route buslijn 77 in Bilthoven aangepast per 8 januari 2020

Per half december 2019 is de nieuwe busdienstregeling van kracht in Bilthoven voor lijn 77 en 78. Deze buslijnen maken nu gebruik van de Jan Steenlaan in Bilthoven, waarvan lijn 77 zeer frequent met harmonicabussen van 18 meter lang. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties. Daarom wordt de route per aanstaande woensdag 8 januari aangepast.

Veel zorgen over verkeersveiligheid

Busvervoerder Q Buzz, de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt hebben veel reacties ontvangen over de aangepaste dienstregeling en de lengte van de bussen. Hierbij spelen de zorgen over de verkeersveiligheid op de Jan Steenlaan en rondom station Bilthoven een grote rol.

Verkeersonveilige situaties

Vorig jaar heeft de gemeente De Bilt de Jan Steenlaan in Bilthoven aangepast en de verkeersveiligheid verbeterd, met name voor (brom)fietsers. Het blijkt dat de nieuwe inrichting in combinatie met de grotere en vaker rijdende bussen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Het openbaar vervoer is de verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht en Q Buzz. Daarom is de gemeente De Bilt met deze partijen in gesprek gegaan.

Aanpassing route lijn 77 per 8 januari 2020

Ondanks dat er zich nog geen ernstige incidenten hebben voorgedaan, hebben provincie, gemeente en vervoerder gezamenlijk besloten dat lijn 77 per woensdag 8 januari 2020 weer de oude route rijdt over de Rembrandtlaan. Lijn 78 blijft wel de huidige route rijden, zodat er geen haltes vervallen en met name de Bremhorst en Huize het Oosten voorzien blijven van nabij openbaar vervoer.

Aanpassing dienstregeling

Daarnaast kijkt de busvervoerder op korte termijn naar aanpassingen in de dienstregeling zodat er minder lang en vaak veel bussen opgesteld staan rondom station Bilthoven. Tenslotte gaan de provincie, gemeente en vervoerder in opmaat naar het Vervoerplan 2021 met direct omwonenden en andere belanghebbenden zoals de Fietsersbond, Rover, VRU en bewonersverenigingen in gesprek over een goede oplossing voor het totale busvervoer in Bilthoven.

Actuele reisinformatie

Kijk voor actuele reisinformatie op www.u-ov.info of bel de klantenservice 0900 - 525 2241 van maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 20.00 uur. Voor dit informatienummer betaal je je gebruikelijke belkosten.

Naar overzicht