Samen op weg in de woningbouwopgave

Onze gemeente wil veel woningen laten bouwen. Ook woningen die binnen de mogelijkheden van mensen en gezinnen met een lagere of modaal inkomen.

Gemeente, inwoners en belangenorganisaties zijn daarover met elkaar in gesprek. In januari kwam een grote groep inwoners bij elkaar om erover te praten hoe die woningbouwopgave eruit zou moeten zien voor hun dorp of wijk en op welke manier we daarin samen zouden kunnen optrekken. Wat dat heeft opgeleverd, vindt u op de pagina Woningbouwopgave.

Door de inbreng van deze betrokken inwoners heeft de gemeenteraad zich een beter beeld kunnen vormen over hoe het verdere participatieproces eruit zou kunnen zien, hoe de woningbouwopgave zich verhoudt tot de te ontwikkelen omgevingsvisie en wat de rol zou kunnen zijn van een kennisteam, dat mee kan denken in de planvorming. De raad praat hier dit voorjaar over door.

Naar overzicht