Spitscamera tegen sluipverkeer Westbroek

Vanaf 15 juli wacht overtreders van de spitsafsluiting op de Korssesteeg in Westbroek een bekeuring van 95 euro. Een slimme camera registreert de kentekens en herkent wie geen ontheffing heeft. Om aan de digitale handhaving te wennen, ontvangen overtreders in de maand vóór de start een schriftelijke waarschuwing en staan er borden langs de Korssesteeg. Ondernemers, inwoners en gemeente hebben hard gewerkt aan deze oplossing, die moet bijdragen aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Westbroek.

Inwoners en ondernemers zijn hierover begin juni per brief geïnformeerd.

Hoe werkt het?

De camera registreert tussen 6.00 en 9.00 uur de kentekens van auto’s in de richting van Utrecht en tussen 16.00 en 18.00 uur in de richting van Maartensdijk. De spitsafsluiting geldt niet voor vrachtverkeer en tractoren. De geregistreerde kentekens worden automatisch vergeleken met de kentekens van auto’s met een ontheffing. Tot de invoering op 15 juli ontvangen overtreders een waarschuwingsbrief. Hierin staat hoe zij een ontheffing kunnen aanvragen. Na 15 juli kunnen overtreders rekenen op een bekeuring.

Inwoners en werknemers komen in aanmerking voor een meerjarige ontheffing. Bezoekers van winkels en zorginstellingen in Westbroek kunnen ter plekke een dagontheffing krijgen. De spitsafsluiting geldt niet voor vrachtverkeer en tractoren. Voor de twee andere toegangswegen van Westbroek (Burgemeester Huydecoperweg en Kerkdijk) geldt geen beperking.

Proef

In de eerste helft van 2019 heeft de gemeente De Bilt met een proef gekeken of een camerasysteem aan de Korssesteeg in de spitsuren sluipverkeer door Westbroek kan tegengaan. Tijdens de proef daalde het aantal voertuigen in de spitsuren van ongeveer 1.200 naar 400 per dag. Een derde van hen reed zonder ontheffing over de Korssesteeg. Gezien het effect hechtten inwoners, ondernemers en gemeente veel belang aan invoering van digitale handhaving.

Leefbaarheid

De spitsafsluiting op de Korssesteeg geldt sinds 2009 en is aangegeven met borden. Veel automobilisten negeren het verbod. Het vele autoverkeer tast de leefbaarheid aan op de smalle wegen in het landelijk gebied waarvan ook fietsers en lokaal vrachtverkeer gebruikmaken. Uit onderzoek is gebleken, dat veel forenzen de route over Westbroek gebruiken om de files aan de noordkant van Utrecht te vermijden.

De invoering van de camerahandhaving heeft prioriteit door de oproep van de werkgroep verkeersveiligheid Westbroek én het vooruitzicht van de werkzaamheden aan de Noordelijke Randweg Utrecht en A27. Zodra de doorstroming van de A27 vergroot is, en daarmee de hoeveelheid sluipverkeer teruggebracht, wordt de noodzaak van camerahandhaving heroverwogen.

Meer informatie over de handhaving en het aanvragen van een (dag)ontheffing vindt u op de pagina Spitscamera tegen sluipverkeer Westbroek.

Naar overzicht