SSW en huurders geven mede invulling aan woonvisie gemeente

V.l.n.r. Theo Stubbé (directeur-bestuurder SSW), wethouder Dolf Smolenaers en Jan Paul Berns (voorzitter Woonspraak). Foto: HLP Images.

Donderdag 19 december ondertekende wethouder Dolf Smolenaers namens het college de prestatieafspraken met woonstichting SSW. Ook de handtekening van huurdersvereniging Woonspraak kwam onder het document. Gedrieën bekrachtigen zij hiermee de woonambities voor de komende jaren.

Voor de jaren 2020-2021 hebben de drie partners prestatieafspraken vastgelegd over onder andere het bevorderen van de doorstroming, het aanpakken van scheefhuren door middel van inkomensafhankelijke huurverhoging, het verdichten van woningbouw op de locaties van SSW, het verduurzamen van het woningbezit en aandacht voor vergrijzing en voor levensloopbestendigheid van de sociale woningvoorraad.

Achtergrond

In de prestatieafspraken kunnen gemeenten, huurdersverenigingen en woningcorporaties gezamenlijk vrijwillig vastleggen wat de bijdrage van de van de woningcorporatie aan de woonvisie van de gemeente is. In overleg met huurdersvereniging Woonspraak doet SSW elk jaar een bod. Na verwerking van de zienswijzen van de gemeente komen vervolgens de prestatieafspraken in gesprek tot stand.

Naar overzicht