Start evaluatiefase Verkeerscirculatieplan De Bilt

Gemeente De Bilt start 23 september met de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan (VCP). Daarbij wordt gekeken naar de verkeersveiligheid, verkeersaantallen, type verkeer en snelheid. De resultaten van de evaluatie worden medio december verwacht.

In juli zijn de werkzaamheden in het kader van het VCP afgerond. Nu weggebruikers ook gelegenheid hebben gehad om te wennen aan de nieuwe situatie en routes, kan het effect van het VCP gemeten worden. Inwoners dachten mee over de invulling en uitvoering van de effectmeting tijdens een informatieavond. 

Verkeerstellingen

Vanaf 23 september 2022 vinden er op meer dan 25 locaties in en om De Bilt verkeerstellingen plaats. Dit gebeurt met behulp van rubberen slangen die op het wegdek zijn aangebracht.

Daarnaast observeren wij vanaf 10 oktober een week lang op vijf aangepaste kruispunten het verkeersgedrag met camera’s:  

  • Dorpsstraat - Burgemeester De Withstraat 
  • Looydijk - Soestdijkseweg Zuid 
  • Prof. Dr. T.M.C. Asserweg – fietstunnel Martin Luther Kingweg 
  • Prof. Dr. T.M.C. Asserweg - Biltse Rading 
  • Blauwkapelseweg - Biltse Rading 

De uitkomsten van de evaluatie verwachten wij medio december 2022. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of er aanvullende (verkeers)maatregelen nodig zijn.

Uw privacy

Uiteraard houden wij rekening met uw privacy als weggebruiker. Kentekens of personen brengen wij niet herkenbaar in beeld. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie

Heeft u vragen over de evaluatie? Ziet u een losliggende kabel of een ander probleem? U kunt dit melden via het e-mailadres verkeer@debilt.nl.