Startbijeenkomst wonen

Dinsdagavond 28 januari pakken inwoners en gemeentebestuur de draad weer op als het gaat om het bouwen van honderden woningen de komende jaren. Met elkaar maken we een nieuwe start op weg naar het bereiken van die ambitie in de vorm van een informele en openbare startbijeenkomst.

Uitnodiging

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 januari van 20.00 tot 22.15 uur in de Mathildezaal op het gemeentekantoor aan de Soestdijkseweg Zuid 173. We sluiten de avond daarna op een informele wijze af met een hapje en een drankje. De deur is vanaf 19.30 uur open.

Inwoners aan zet

We richten de avond zo in, dat we met elkaar per wijk of dorp in beeld willen krijgen welke ideeën u heeft en mogelijkheden u ziet in uw wijk of dorp. Ook willen we komen tot een gezamenlijk beeld van hoe we het vervolg gaan organiseren. Aan het begin van de avond praten we u bij over de feiten, dilemma’s, trends en uitdagingen rond woningbouw in onze gemeente. Het is een informele bijeenkomst waarvoor een breed scala van (vertegenwoordigers) van inwoners- en belangenorganisaties uit de gehele gemeente is uitgenodigd om te willen meedenken, meedoen en vooruitkijken. Daarnaast zijn toehoorders van harte welkom zolang er ruimte is.

Aanmelden

Wij hebben alle inwoners- en belangenorganisaties voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Wij hebben deze avond, gezien de gekozen werkvormen, ruimte voor maximaal 100 inwoners. Mochten zich meer inwoners aanmelden, dan zullen wij hiervoor een tweede bijeenkomst organiseren.

Deze bijeenkomst is eerder aangekondigd.

Naar overzicht