Stemmen De Bilt herteld: geen wijziging in zetelverdeling

De hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen heeft niet tot wijzigingen geleid in de zetelverdeling. Vrijwilligers hebben vrijdag de uitgebrachte stemmen opnieuw geteld in het HF Witte Centrum in De Bilt. Vanmiddag werd het proces verbaal opgemaakt. Waarnemers van verschillende politieke partijen waren bij de hertelling aanwezig. 

De verkiezingsuitslag zoals die afgelopen maandag is vastgesteld door het centraal stembureau is daarmee voorlopig bevestigd. Het centraal stembureau moet de hertelling nog vaststellen. Dat gebeurt waarschijnlijk maandag of dinsdag. In de raadsvergadering van komende dinsdag komt de uitslag van de hertelling aan de orde. 

Proces-verbaal

Van de telling van elk stembureau werd vandaag, net als op de verkiezingsdag, een proces-verbaal opgesteld. Daarin staat onder meer hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen, hoeveel blanco stemmen zijn uitgebracht en hoeveel stembiljetten ongeldig zijn verklaard. Uit de hertelling zijn enkele marginale verschillen gekomen die geen invloed hebben gehad op de zetelverdeling. 

Verzoek VVD

Een verzoek voor hertelling werd donderdag in de gemeenteraad ingediend door de VVD vanwege het geringe verschil in stemmen en de verdeling van de restzetels. Een meerderheid van de raadsleden ging met het verzoek tot hertellen akkoord.