Terugblik kennismakingsbijeenkomst van Wier en vervolg

Behandelcentrum Wier (onderdeel van Fivoor) opent 18 januari 2022 een vestiging van hun open kliniek op het Berg en Bosch terrein. Wier is een behandelcentrum van de zorginstelling waar zij cliënten behandelen met een licht verstandelijke beperking die intensieve behandeling nodig hebben. Op 11 januari heeft Fivoor hier een kennismakingsbijeenkomst voor bewoners en andere belangstellenden voor gehouden.

Vragen en zorgen

Als gemeente begrijpen we heel goed dat de komst van het behandelcentrum Wier vragen en zorgen met zich meebrengen. Sommige inwoners ervaren gevoelens van onveiligheid en hebben veel praktische vragen. In de kennismakingsbijeenkomst van 11 januari heeft Fivoor informatie over de aard van de kliniek en patiënten gedeeld. Ook gaven zij aan dat, gezien de onrust en commotie over de komst van de kliniek, de communicatie hierover beter had gemoeten.  

Aan het einde van de bijeenkomst hebben inwoners en ander aanwezigen zich uitgesproken welke informatie nog gemist wordt. Fivoor heeft toegezegd dat de gestelde vragen zo snel mogelijk worden beantwoord en op de website van Fivoor (www.fivoor.nl/bilthoven) worden gedeeld. Fivoor heeft ook aangegeven met gevestigde bedrijven/instellingen en scholen het gesprek te willen en blijven voeren. Daarnaast zal er op dinsdag 25 januari een tweede kennismakingsbijeenkomst georganiseerd worden. 

Veilige en prettige leef- en werkomgeving

We benadrukken dat voor ons als gemeente dat het van belang is dat er een veilige en prettige leef- en werkomgeving is voor inwoners, medewerkers en ook de toekomstige bewoners van de kliniek. Op de behandellocatie is 24/7 toezicht/begeleiding van Wier aanwezig. Daarnaast is, zoals Wier op de kennismakingsbijeenkomst van 11 januari heeft toegelicht, een overlegstructuur met de gemeente opgezet waarbij regelmatig overleg is op zowel uitvoerend, beleidsmatig als bestuurlijk niveau. De gebiedsmakelaar is bij deze samenwerking een eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente. 

Extra kennismakingsbijeenkomst op 25 januari 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen zich verder goed te laten informeren wordt er een extra digitale kennismakingsbijeenkomst door behandelcentrum Wier georganiseerd op dinsdag 25 januari om 20.00 uur. De gemeente faciliteert ook deze bijeenkomst. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u uw zorg delen? Meldt u aan via de website van Fivoor: www.fivoor.nl/bilthoven. Daar worden ook antwoorden op de vragen gedeeld.

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen aan de gemeente, stuurt u deze dan naar communicatie@debilt.nl. Heeft u vragen over het behandelcentrum en/of de patiënten, stelt u deze vragen dan aan Fivoor: communicatie@fivoor.nl.