Tozo 3 online aan te vragen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is opnieuw verlengd. Van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 is Tozo 3 aan te vragen. Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk). 

Na Tozo 3 volgt nog Tozo 4. De Tozo 4-regeling loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Voor Tozo 4 zal er een vermogenstoets gelden. In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering van Tozo 3 nog met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet.

Ondersteuning in oriëntatie toekomst

Net als het kabinet vindt de gemeente De Bilt het belangrijk dat ondernemers zich oriënteren op hun toekomst. Veel ondernemers denken hier al over na. We zijn samen met de Regionale Sociale Dienst bezig met het vormgeven van extra dienstverlening aan zelfstandigen, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Waar nodig gaan we zelfstandig ondernemers ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst: hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Zie voor meer informatie over en het aanvragen van Tozo 3 de website van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

Naar overzicht