Uitloopvergadering commissie Burger & Bestuur op dinsdag 21 mei

Om 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven als u deze (vervolg) vergadering wilt bijwonen.

Ter inzage legging

De agenda van deze vergadering is te raadplegen via debilt.raadsinformatie.nl .

Informatie

Neem contact op met de griffie via e-mail of telefonisch 030 - 228 91 64.

Naar overzicht