Uitnodiging bewonersavonden warmtenet Brandenburg West

De gemeente, energiecoöperatie BENG!, woningstichting SSW en waterschap HDSR werken samen aan de verduurzaming van Brandenburg West. Een warmtenet op lage temperatuur zou de wijk in de toekomst duurzaam kunnen verwarmen. Op 13 september organiseren wij een bijeenkomst om met wijkbewoners in gesprek te gaan. Wat vindt u van deze mogelijke plannen? Onder welke voorwaarden zou u uw woning willen aansluiten op een warmtenet. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst en mee te praten.  

Brandenburg West lijkt bij uitstek geschikt voor de aanleg van een warmtenet. Met de warmte van die bij de rioolwaterzuivering vrij komt, kunnen ruim 1100 woningen verwarmd worden. Maar woningen op deze manier verwarmen, vraagt ook aanpassingen aan individuele woningen. Het warmtenet kan alleen gerealiseerd worden als bewoners achter de plannen staan.  

Uw vragen en zorgen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft en zich zorgen maakt over wat de aanleg van een warmtenet voor u zou betekenen. Hoe zou  uw energierekening er uit kunnen zien? Welke aanpassingen zijn er nodig aan uw woning? Hoe blijft het betaalbaar?  

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat u betrokken wordt bij het uitwerken van de plannen, tijdens buurtbijeenkomsten en individueel. Als het warmtenet er zou komen, dan is dat een gezamenlijke warmtevoorziening. Bewoners beslissen uiteraard zelf over de eigen woning. Het plan kan bovendien alleen gerealiseerd worden als daarvoor subsidie en financiering worden verworven. Het idee is dat bewoners die dat willen ook financieel in het warmtenet kunnen participeren. Zo heeft u samen meer zeggenschap over uw warmte(net) en kunt u daar ook de vruchten van plukken. 

Meepraten over een warmtenet

Een kleine groep betrokken bewoners heeft al meegedacht en is positief-kritisch over het idee van een warmtenet in Brandenburg West. Het verslag van de bijeenkomst op 26 juli staat op de pagina Aardgasvrij Wonen (Brandenburg West aardgasvrij). In verschillende straten werken al enthousiaste bewoners samen met BENG! aan de verduurzaming van hun woningen. Momenteel bereiden zij informatiebijeenkomsten voor in combinatie met een buurtbarbecue. 

Bewonersavonden: 13 september en 11 oktober vanaf 19.30 uur.  

Wij gaan graag het gesprek met u aan om te horen wat u van de plannen vindt. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen  tijdens een bewonersbijeenkomst.  

Datum/ tijd: maandag 13 september van 19:30 - 21:30 uur 
Locatie: buurthuis VVSO WVT, Talinglaan 10, 3721EA Bilthoven. 
Aanmelden: kan via www.debilt.nl/aanmeldenbrandenburgwest  

Aanmelden is niet verplicht, maar de maximale capaciteit is 99 personen (verdeeld over 3 ruimten met maximaal 33 personen per ruimte) vanwege de huidige coronamaatregelen, dus vol is vol. In elke ruimte wordt over een ander thema gesproken: 

  1. Scenario’s techniek, kosten en opbrengsten voor realisatie en gebruik warmtenet 
  2. Verduurzaming eigen woning en woningverbetering (met bewoners met ervaring aan het woord)
  3. De toekomst van de wijk: kansen bij de aanleg warmtenet

Maandag 11 oktober volgt een volgende bewonersbijeenkomst die in het teken staat van de subsidieaanvraag. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen voor een warmtenet in Brandenburg West? Kijk dan op de pagina Aardgasvrij Wonen. Over andere duurzame activiteiten in de gemeente leest u meer op pagina Duurzaamheid

Naar overzicht