Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Potters en de decorandi op het bordes van Eyckenstein in Maartensdijk.

Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Potters drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente De Bilt. De uitreiking vond plaats in het Koetshuis in Bilthoven.

De heer G.J.M. Boorsma te Hollandsche Rading, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Boorsma is lang manager geweest bij Philips en heeft in die hoedanigheid veel gereisd. Daar zijn ook de contacten gelegd met China en is zijn vrijwilligerswerk voor de Vereniging Nederland-China (VNC) ontstaan. Doordat hij veel van de wereld heeft gezien, valt hij al snel op door zijn inbreng, kennis en betrokkenheid. Deze kwaliteiten wil hij graag delen en komen onder andere terug bij het Gilde Utrecht, Natuurmonumenten en de Open Monumenten dag.
Hij heeft zich ingezet voor het Noorderpark, voor de Algemene begraafplaats in Maartensdijk, Historische Vereniging Maartensdijk en nog meer.

Mevrouw Prins-van der Put te Bilthoven, Lid in de orde van Oranje Nassau

In 1995 is mevrouw Van der Put directeur geworden van de Julianaschool in Bilthoven. Zij heeft deze school onderdeel gemaakt van Bilthoven en zorgt ervoor dat deze school haar steentje bijdraagt aan de gemeenschap.
Mevrouw Van der Put denkt nooit in problemen, maar altijd in kansen en oplossingen. Zij is van onschatbare waarde en wordt zeer gewaardeerd voor haar werkzaamheden, haar energie, optimisme, bevlogenheid en out-of-the-box denken. Om die reden wordt zij overal bij betrokken en wordt haar advies gevraagd. Zo heeft zij zich ingezet voor de Centrumkerk in Bilthoven, is zij voorzitter van het programma beleidsbepalend orgaan bij de lokale omroep De Bilt, neemt zij zitting in de werkgroep Kunst In De School (KIDS), is zij lid van het bestuur van Veilig Verkeer De Bilt, Lid comité Open Monumentendag, vrijwilliger bij Het Gilde Utrecht, Lid van de Stichtingsraad jumelage Coesfeld - De Bilt, bestuurslid van Veilig Verkeer afdeling De Bilt, Lid van Klankbordgroep Centrum Bilthoven.

De heer N. de Vries te Maartensdijk, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer De Vries is in februari 2019 25 jaar vrijwilliger bij Sport Vereniging Maartensdijk. Wekelijks is hij daar vele uren te vinden. Hij heeft in de loop van de jaren verschillende functies gehad en is een persoon met een hands-on mentaliteit.
Daarnaast is hij een fervent bridgespeler bij de Bridge Club Hollandsche Rading die geheel selfsupporting is. Ook daar is hem niets te veel om te doen, hij is een echt verenigingsmens die overal bijspringt als er iets gedaan moet worden. Hij zorgt onder andere voor de drankinkoop, klaarzetten van de tafels en stoelen, hij assisteert bij het werven van nieuwe leden.
De heer De Vries denkt graag mee met anderen en helpt waar hij kan. Doordat hij al jaren vrijwilliger is bij SVM is hij betrokken geraakt als vrijwilliger bij de lokale Oranje vereniging.

Naar overzicht