Veiligheid in de buurt

Donderdag 10 oktober organiseert de gemeente De Bilt van 19.00 tot 22.00 uur een bijeenkomst voor bewonersnetwerken en WhatsApp buurtpreventiegroepen over Veiligheid in de Buurt.

Dit doen we samen met onder andere de politie. Wilt u met uw buurt een dergelijke groep opzetten of heeft u dat reeds gedaan, dan is deze bijeenkomst zeker ook voor u interessant. Aanmelden per e-mail bij Maarten Linssen via

Naar overzicht