Verkeersonderzoek bedrijventerrein Larenstein in Bilthoven

Volgende week doet de gemeente De Bilt verkeersonderzoek met camera’s op bedrijventerrein Larenstein in Bilthoven.

Op basis van het onderzoek wil de gemeente kijken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Tijdens het onderzoek wordt al het verkeer in beeld gebracht, maar het onderzoek is gericht op fietsverkeer.

Onderzoek met camera’s van 7 tot en met 13 oktober

De gemeente De Bilt heeft een adviesbureau opdracht gegeven tussen vrijdag 4 oktober en maandag 7 oktober 2019 twee camera’s ter hoogte van de C. de Haasweg (Bedrijventerrein Larenstein) te plaatsen. De camera’s schouwen van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober de locatie om de verkeerssituatie ter plaatse te onderzoeken. Op maandag 14 oktober worden de camera’s weer verwijderd.

Verkeersveiligheid verbeteren

De gemeente De Bilt wil aan de hand van de gegevens achterhalen op welke wijze het verkeer zich afwikkelt op de locatie. Het onderzoek richt zicht specifiek op het fietsverkeer. Op basis van de geanalyseerde camerabeelden kan de gemeente bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Registratie van verkeersbeeld en tijdstip

De camera’s registreren geen kentekens of snelheid. Uitsluitend het algehele verkeersbeeld en tijdstip worden geregistreerd. Weggebruikers worden dus niet op basis van de camerabeelden beboet indien zij bijvoorbeeld de geldende maximumsnelheid ter plaatse overtreden. De gemaakte camerabeelden worden vernietigd na oplevering van de definitieve rapportage.

Naar overzicht