Verkenners presenteren eindadvies

Maandagavond hebben verkenners Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi het eindadvies van hun verkenning gepresenteerd aan de gemeenteraad van De Bilt. De verkenners adviseren onderhandelingen tot een nieuw college te starten met GroenLinks, D66, PvdA, SP en Lokaal De Bilt. 

Een coalitieakkoord op hoofdlijnen moet volgens het advies richting geven aan beleid op het gebied van wonen, energietransitie, een inclusieve samenleving, gezonde financiële positie, een slagvaardig ambtelijk apparaat en inwonersparticipatie. 

Brede coalitie

De verkenners zien goede kans op een brede en stabiele coalitie met bovengenoemde partijen. Ze adviseren tot een kort coalitieakkoord en daarnaast om een raadsakkoord te sluiten met de raad waarin niet-vrijblijvende procesafspraken gemaakt worden die helpen de bestuurscultuur te verbeteren.

Formatiegesprekken

Naar verwachting zullen deze week nog de eerste formatiegesprekken plaatsvinden. Tegelijk stellen de verkenners voor een snelle start te maken met het opstellen van een raadsakkoord. 

Als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen neemt GroenLinks de leiding in de verkenning en formatie. Fractievoorzitter Anne Marie ’t Hart: “Wij gaan graag voor een kort coalitieakkoord waarin we veel ruimte laten voor de raad en inwoners, met parallel daaraan een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord waarin we afspraken maken hoe we die ruimte met elkaar organiseren, en hoe we met elkaar willen werken de komende vier jaar.”

Eindadvies informatiefase (pdf, 207 KB)