Verkiezingscampagne gemeenteraad De Bilt trapt af

Zaterdag 5 februari worden de eerste posters voor de gemeenteraadsverkiezingen geplakt tijdens de officiële aftrap van de verkiezingscampagne.

Alle deelnemende partijen plakken dan hun eigen poster op het gemeentelijke verkiezingsbord. 

Het aftrapmoment is op 5 februari om 11.00 uur op de hoek van de Massijslaan en de Leyenseweg, bij de rotonde. 

In totaal worden er 9 verkiezingsborden in de gemeente geplaatst.  

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen vinden dit jaar plaats op 14, 15 en 16 maart. De eerste twee dagen is er een mogelijkheid tot vervroegd stemmen. Hiervoor zijn vier locaties in de gemeente De Bilt aangewezen. Op 16 maart kunnen kan in één van de 17 stemlokalen in de gemeente worden gestemd. 

Deelnemende partijen

Op vrijdag 4 februari beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten en de lijstnummering. De uitkomst hiervan wordt bekendgemaakt via de website en een persbericht. 

Meer info over deze verkiezingen leest u op de pagina Verkiezingen.