Vluchtelingenopvang in gemeente De Bilt

Net als vele andere gemeenten wil gemeente De Bilt haar aandeel leveren in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. De gemeente ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de vluchtelingen te voorzien van opvang en eerste levensbehoeften. Hiertoe worden nu voorbereidingen getroffen. 

Waar en wanneer opvang vanuit de gemeente gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend. De Intentie is om de vluchtelingen voor een langere periode op te vangen. De meeste vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vrij reizen, hebben recht op verblijf en mogen werken in Nederland. Naast opvang wordt ook begeleiding georganiseerd, financiële ondersteuning, zorg en onderwijs. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. 

Gezocht: opvanglocaties

Voor goede opvang zijn in de eerste plaats locaties nodig. Het gaat daarbij om locaties die direct geschikt zijn voor verblijf, zoals recreatieparken of hotels, maar ook om gebouwen die geschikt te maken zijn, zoals kantoorpanden. De gemeente komt graag in gesprek met ondernemers en organisaties die ruimte beschikbaar hebben of op andere wijze ondersteuning kunnen bieden. Ook wanneer u bereid bent om vluchtelingen zelf in huis te nemen, dan horen wij het graag.

Initiatieven van inwoners

Inmiddels zijn al enkele vluchtelingen uit Oekraïne al gearriveerd. Zij zijn opgevangen door onze inwoners en worden door hen op weg geholpen. Ook zijn inwoners initiatieven gestart voor inzameling van geld en hulpgoederen. De gemeente wil haar waardering uitspreken voor eenieder die op dit moment hulp biedt of deze heeft aangeboden. Deze initiatieven getuigen van enorme betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Wilt u ook een bijdrage leveren? Op de pagina Samen voor Oekraïne (Blog Oekraïne) vindt u een overzicht van mogelijkheden om te helpen en meer informatie. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar samenvooroekraine@debilt.nl.