Voorbereidingen vluchtelingenopvang Oekraïne gestart

In de regio Utrecht worden op korte termijn 1.000 – 2.000 vluchtelingen verwacht. Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren in de opvang van deze mensen, die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. Daartoe worden nu de voorbereidingen getroffen.

Organisaties die kansen zien voor opvang van vluchtelingen worden opgeroepen deze te melden via samenvooroekraine@debilt.nl. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om locaties die direct geschikt zijn voor verblijf, zoals recreatieparken of hotels, maar ook om gebouwen die geschikt te maken zijn, zoals kerkgebouwen en kantoorpanden. Uiteraard zoekt de gemeente ook naar mogelijkheden in leegstaande gemeentelijke panden en werken wij samen met andere overheden aan de bijbehorende voorzieningen die dit vraagt, zoals financiering, begeleiding en zorg.

Gastgezinnen

Bij de gemeente hebben ook al tientallen inwoners aangegeven thuis vluchtelingen op te willen vangen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners hun huis willen openstellen. Overweegt u om gastgezin te worden? Laat u dan goed informeren. Op de pagina Samen voor Oekraïne vindt u iedere dag meer informatie en verwijzingen daarnaar.

Oekraïners helpen: wat kunt u doen?

Bewoners die willen helpen kunnen dat ook op andere manieren doen, bijvoorbeeld door voedsel, kleding of geld te doneren. Op de pagina Samen voor Oekraïne verzamelen wij de verschillende initiatieven in onze gemeente.

Meer informatie

Iedere dag komt er meer informatie beschikbaar. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Kijk voor meer informatie en verwijzingen op de pagina Samen voor Oekraïne. Heeft u vragen? Mail dan naar samenvooroekraine@debilt.nl of neem telefonisch contact met op 030 - 228 94 11.